Vrouwen waren werkelijk nog wezens van een andere planeet

Louis van Dievel, schrijver en journalist, kijkt elke week met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit. Deze week: Van Dievel kent de reden waarom te weinig mannen voor de klas willen staan: "De job van leerkracht is te moeilijk geworden. Mannen zijn in wezen lui."

opinie
Louis van Dievel
Louis van Dievel is schrijver en journalist. Hij was journalist bij VRT NWS.

Er moeten meer mannen voor de klas, zegt een parlementslid van CD&V. En hij haalt er de cijfers bij, cijfers die inderdaad indrukwekkend zijn. Het onderwijs is - behalve in het laatste bastion, de universiteit - een vrouwenzaak geworden.

In het lager onderwijs is nog maar 1 leerkracht op de 10 een man, alleen aan de universiteit hebben mannen met 73 procent nog altijd de absolute meerderheid. Ook die meerderheid staat onherroepelijk op de schop, zou je denken, maar met de samenstelling van de volksvertegenwoordiging voor ogen is dat niet meer zo'n evidentie. Die klopt ook niet met de samenstelling van de bevolking.

Ik moest wel glimlachen om de motivatie van het parlementslid. Hij vindt het belangrijk dat jonge kinderen vaker in contact komen met mannen, ook in zorgberoepen (Tiens, is het leraarschap een zorgberoep? Misschien in de kleuterschool, als de kleintjes al eens op het potje moeten worden gezet. Maar elders?). Het zou goed zijn als kinderen zien dat ook mannen voor kinderen kunnen zorgen, zegt de bezorgde verkozene des volks.

Eerst en vooral: het is ooit anders geweest. Neem nu schrijver dezes als voorbeeld. In de "bewaarschool" (aka de "papschool") in Bonheiden kwam ik in de benige handen van zuster Ursula terecht. Brrrr. Daarna waren het allemaal "meesters" die mij de elementaire beginselen van rekenen, lezen en schrijven bijbrachten: meester Pelgrims, meester Verbruggen, meester Verbist.

Dat ik mij die namen nog herinner!

Op de middelbare school: allemaal mannen voor de klas, te veel om op te noemen. Ik kom - voor alle duidelijkheid - uit de oertijd waarin jongens en meisjes nog strikt gescheiden naar school gingen. Pas toen ik in Antwerpen ging studeren, botste ik - figuurlijk - op de allereerste vrouw voor de aula (enfin, het klaslokaal) in vijftien jaar: professor Monique Jacqmain.

Ik kan mij uit die jaren geen tussenkomst van een parlementslid herinneren, waarin die pleitte voor meer vrouwen voor de klas. Omdat het belangrijk was dat jonge kinderen vaker met vrouwen in contact zouden komen. Ze hadden immers hun moeder al, nietwaar.

Nochtans zou het voor mijn generatie - te jong voor mei '68, te oud voor de punk - niet slecht zijn geweest als we wat eerder met vrouwen in aanraking zouden zijn gekomen. Al te vaak heb ik mij in mijn jonge jaren in het gezelschap van vrouwen onbeholpen en ongemakkelijk gevoeld, iets wat ik met veel branie probeerde te camoufleren.

Vrouwen waren werkelijk nog wezens van een andere planeet. 

 De job van leerkracht is te moeilijk geworden. Mannen zijn in wezen lui

Maar waarom willen mannen geen leerkracht meer worden? Een deel van het antwoord ligt in de redenering van de bezorgde CD&V'er. De vlakke loopbaan is niet interessant. Lees: mannen kunnen in het onderwijs niet méér verdienen dan vrouwen. Terwijl vrouwen in het onderwijs voor hetzelfde werk eindelijk evenveel konden verdienen als mannen.

En ten tweede: de job van leerkracht is te moeilijk geworden. Mannen zijn in wezen lui. Ze hebben niet het geduld, het begrip, de empathie om met moeilijke schoolsituaties om te gaan.

Ze denken nog te veel in termen van macht. Ze denken niet "oplossingsgericht", om die gruwelijke term uit de zachte sector eens te bezigen.

Als ik "in mijn tijd" gestraft werd op school - wat nog al eens voorviel - kreeg ik thuis extra straf. Nu komen de ouders met een advocaat naar school als hun kind is terechtgewezen. Mannen zijn daar bang voor. Ik overdrijf. Een beetje. Maar daarom is het nog niet dom om te pleiten voor méér mannen voor de klas. Hoe eerder meisjes en jonge vrouwen in contact komen met de mannelijke logica, hoe kleiner de cultuurschok later is.

Meest gelezen