Video player inladen...

Koning Filip: "Iedereen moet vruchten economische heropleving kunnen plukken"

Nu er weer economische groei is, moet iedereen in de samenleving daarvan de vruchten kunnen plukken. Dat heeft koning Filip gezegd in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak tot de "gestelde lichamen", de belangrijkste gezagsdragers van het land. Premier Charles Michel blikte in zijn toespraak vooruit op 2018 als jaar van vooruitgang, maar had het ook over de nadelige effecten van te vlug reageren op foute informatie.

"Ons land geeft blijk van stabiliteit en standvastigheid. Zo wordt het ook door de buitenwereld erkend. Dat is een belangrijke troef in een onzekere wereld", vindt de koning. "Nu België en Europa opnieuw een krachtiger economische groei kennen, is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt. We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving."

Koning Filip benadrukt ook de diversiteit. "We hebben het voorrecht te leven in een zeer diverse samenleving. Wanneer we de harmonie binnen de maatschappij bevorderen, dragen we bij tot haar stabiliteit." 

Die stabiliteit is belangrijk, want de uitdagingen zijn groot. "Die uitdagingen zijn met name het gevolg van de verscherpte geopolitieke spanningen in de wereld, de opwarming van de aarde waar men niet meer naast kan kijken of de zeer diepgaande revolutie die de intrede van de artificiële intelligentie met zich brengt."

De EU blijft een model van hechte samenwerking tussen staten, met alle respect voor hun eigenheid

Koning Filip

Koning Filip blijft het opnemen voor Europa. "De EU blijft een model van hechte samenwerking tussen staten, met alle respect voor hun eigenheid." Hij weet dat de Europese Unie ook voor ons land belangrijk is. "2018 zou een jaar moeten worden van een nieuw elan op het vlak van veiligheid en van de economische en monetaire unie. Laten we ervoor zorgen dat Brussel zijn rol kan blijven spelen als volwaardige hoofdstad van dit Europa in beweging."

Vooruitgang en vertrouwen

Premier Charles Michel (MR) hing een grosso modo positief beeld op van de stand van het land. "2018 zal en moet voor België een jaar van vooruitgang zijn. In vergelijking met vele Europese landen doen we het goed en zelfs vaak beter", zei de premier. Maar het kan nog beter, en daarvoor moet er volgens hem iets gebeuren aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De juiste job voor de juiste man of vrouw: dat draagt bij tot de vooruitgang.

Het gevoel dat alles snel moet gebeuren leidt al te vaak tot reacties op basis van perceptie of foute informatie

Premier Charles Michel (MR)

Maar er zijn ook enkele minpuntjes. Premier Michel waarschuwt dat de sociale media dreigen te leiden tot "verwerpelijke uitlatingen aan het adres van mensen en gemeenschappen" en herhaalt dat racisme of discriminatie op geen enkele manier thuishoren in een democratische maatschappij.

Ook snel reageren met een tweet is niet altijd oké. "Het gevoel dat alles snel moet gebeuren leidt al te vaak tot reacties op basis van perceptie of foute informatie", aldus de premier. "Het debat moet gevoerd worden op basis van feiten en argumenten", vindt hij.

"Vooruitgang en vertrouwen": dat is de belangrijkste boodschap van premier Michel. "De recente benoeming van Catherine de Bolle als Europese politiechef is het beste antwoord op zij die ons land hebben aangevallen", zei hij nog.

Meest gelezen