VRT

Minister Gatz laat echtheid Russische avant-garde­schilderijen controleren

Er komt een laboratoriumonderzoek naar de echtheid van de Russische avant-gardeschilderijen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Daar was de jongste dagen twijfel over gerezen. Minister van Cultuur Sven Gatz, het Museum voor Schone Kunsten en de stad Gent richten een expertencommissie op. Mogelijk is er over een maand al duidelijkheid over de echtheid van de kunstwerken. 

Een twintigtal werken van Russische avant-gardisten (waaronder werken van Kandinsky en Malevitsj, foto boven) in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent doen de jongste dagen stof opwaaien. Er heerst twijfel omtrent de echtheid van de collectie die eigendom is van Igor en Olga Toporovski. 

Het onderzoek wordt bevolen en betaald door minister Gatz. Hij heeft dat afgesproken met het Museum voor Schone Kunsten en met de stad Gent. De eigenaars van de werken gaan er ook mee akkoord. Normaal gezien gebeurt voorafgaand onderzoek in een laboratorium enkel bij nieuwe aanwinsten van erg hoge waarde en met toestemming van de eigenaar.  

“Het is niet aan de overheid om te bepalen welke werken in een museum tentoongesteld moeten worden", zegt minister Gatz (Open VLD). "Maar aangezien de discussie omtrent de echtheid van de collectie van Toporovski grote proporties aanneemt, lijkt het ons raadzaam om snel voor klaarheid te zorgen. We moeten weten of die werken echt zijn of niet. De expertencommissie zal een vijftal kunstwerken van Toporovski, uitgekozen door het MSK, onderwerpen aan een technisch materiaalonderzoek. Ik zal hiervoor in de nodige middelen voorzien.”

"Het museum heeft wel degelijk de nodige voorzorgen genomen", benadrukt Gatz in een gesprek met VRT NWS. "Maar de controverse is zo groot dat we bijkomende stappen moeten zetten en ik denk dat het maatschappelijk wel verantwoord is omdat in de toekomst misschien ook andere musea met dit soort ervaringen geconfronteerd kunnen worden." 

Dat het contact met het koppel ook via mij verlopen is, daar voel ik me op dit moment relatief oncomfortabel bij.

Minister Gatz heeft het Russische koppel trouwens zelf in contact gebracht met musea, iets waar hij zich nu wel ongemakkelijk bij voelt. "Ik ben te goeder trouw door mijn burgemeester in Jette (Hervé Doyen, nvdr) met hen in contact gebracht. Het enige wat ik gedaan heb, is aan hen zeggen dat ze met de musea moesten overleggen, dat hier de minister niet bepaalt welke tentoonstelling er in welk museum komt. Daarna is het de volledige verantwoordelijkheid van het museum. Maar dat het contact ook via mij gelopen is, daar voel ik me op dit moment relatief oncomfortabel bij."

Storms: "Hopen dat de rust nu weerkeert"

Een commissie experten zal nu bepalen aan welke technische analyses de werken in het lab worden onderworpen. Mogelijk is er over een maand al duidelijkheid. Het gaat om 26 werken uit de Russische avant-garde. Eerst waren noch het museum, noch de eigenaars bereid tot verder onderzoek. Voor een aantal werken kan het bedrag van het onderzoek oplopen tot 50.000 euro, maar dat hoeft niet zo hoog te zijn, stelt minister Gatz. 

“Het MSK is ongewild in het oog van een storm terechtgekomen, we hopen dat de rust nu weerkeert en het museum zich opnieuw kan concentreren op zijn kerntaken", reageert schepen van Cultuur van Gent Annelies Storms (SP.A). 

Het MSK Gent benadrukt dat "het wel degelijk de gebruikelijke procedures voor inkomende bruiklenen heeft gevolgd". "Het museum voerde een grondig kunsthistorisch en vergelijkend onderzoek naar de werken. Het won ook het advies in van enkele internationale kunsthistorici-experts. Aangezien het om een bruikleen gaat, is er geen materiaaltechnisch onderzoek gebeurd. Het museum beoordeelt bruiklenen op basis van vertrouwelijke informatie van de bruikleengever voor wat betreft authenticiteit en bewijs van herkomst."

Meest gelezen