N-VA dient wetsvoorstel in over "doorstartbanen"

De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar over de zogenoemde "doorstartbanen". Daardoor zouden werkgevers werknemers tijdelijk kunnen uitlenen aan een ander bedrijf wanneer de werknemer dat zelf wil.

"We zitten met een arbeidsmarkt die steeds meer nood heeft aan polyvalente werknemers en een flexibele personeelsinvulling. Tegelijk zijn er steeds meer werknemers die iets ander willen doen, maar wegens de jobzekerheid en opgebouwde rechten die stap niet durven nemen", zegt Kamerlid Jan Spooren.

"De doorstartbanen laten toe dat een werknemer een andere job tijdelijk opneemt, maar wel de zekerheid behoudt dat hij achteraf kan terugkeren en zijn vorig arbeidscontract opnieuw kan opnemen", legt Spooren uit. De N-VA komt hiermee naar eigen zeggen tegemoet aan een "noodkreet" van de werkgevers voor meer jobmobiliteit.

Een leerkracht economie die het onderwijs even niet meer ziet zitten, zou zo bijvoorbeeld een job kunnen opnemen als boekhouder in een privébedrijf. Nadien kan de leerkracht terugkeren naar de klas of de beslissing nemen om de doorstart te maken en definitief naar de privé te gaan.

"Win-win situatie"

Het huidige arbeidscontract wordt opgeschort en kan hernemen na de tijdelijke uitzendarbeid. De nieuwe - tijdelijke werkgever - zal het loon betalen. Het bedrijf dat de werknemer tijdelijk in dienst neemt, moet ook de reguliere loon- en arbeidsvoorwaarden in die sector respecteren.

Volgens Jan Spooren loopt een werknemer geen risico's. "Het hele systeem is gebaseerd op onderlinge overeenstemming. Een werkgever is niet verplicht om de vraag van de werknemer in te willigen en omgekeerd." Maar zou een werknemer niet onder druk kunnen worden gezet? "We moeten af van het idee-fixe dat een werknemer in geen enkel geval voor zichzelf kan opkomen", klinkt het.

Het N-VA-Kamerlid ziet zijn wetsvoorstel als een "heel belangrijke sleutel" naar werkbaar werk. Spooren zegt er "goede hoop" op te hebben dat zijn wetsvoorstel er zal doorkomen. "Ik heb begrepen dat minister (van Werk, nvdr.) Kris Peeters hiervoor open staat."

Lachaert (Open VLD): "Hier geloof ik niet in"

Egbert Lachaert, Kamerlid van Open VLD, is alvast niet te vinden voor het wetsvoorstel. "In dit voorstel geloof ik niet", schrijft hij op Twitter. "Niemand zit te wachten op complexe uitleenconstructies. Je kan dit al perfect doen vandaag, maar het gebeurt niet."

Minister van Werk Kris Peeters heeft aan zijn administratie gevraagd om het voorstel te bekijken. "Maar er zijn natuurlijk duidelijke krijtlijnen: de werknemer moet dat vrijwillig doen, de werkgever moet daarmee akkoord gaan, er moeten duidelijke afspraken zijn rond het loon en de arbeidsvoorwaarden en er moet garantie zijn op de terugkeer naar de oude job." Peeters denkt evenwel dat het niet zo evident zal zijn om het voorstel in de praktijk toe te passen.

Meest gelezen