Nieuwe eindtermen voor leerlingen met smartphones

Het kaderdecreet over de eindtermen in het onderwijs is gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De huidige eindtermen dateren van 20 jaar geleden, toen smartphones, digitalisering of burn-outs geen deel uitmaakten van de leefwereld van jongeren. Commissies gaan nu aan de slag om de nieuwe ontwikkelingsdoelen uit te werken. 

In eindtermen of ontwikkelingsdoelen legt de overheid vast wat jongeren minimaal moeten kennen en kunnen, van het kleuteronderwijs tot het einde van het secundair onderwijs. Wat hebben ze minimaal nodig om een volwaardige rol te spelen in de samenleving? Om zich persoonlijk te ontwikkelen? Om gemakkelijk een job te vinden? De huidige eindtermen zijn dringend aan vernieuwing toe want de samenleving is de laatste 20 jaar in sneltreinvaart veranderd. Het Vlaams Parlement keurde gisteren een kaderdecreet voor nieuwe eindtermen goed. Daarmee zijn er nog geen nieuwe eindtermen, die zullen nu concreet worden uitgewerkt door ontwikkelingscommissies. 

Gezondheid

Het decreet beschrijft 16 basiscompetenties die de jongeren onder de knie moeten krijgen. Een van de competenties gaat over gezondheid, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk en emotioneel. Er is ook aandacht voor "burgerschap": leerlingen moeten kennismaken met en respect tonen voor de Vlaamse, Belgische en Europese cultuur.

Basisgeletterdheid

Nieuw zijn ook de eindtermen voor basisgeletterdheid. Die moeten alle leerlingen halen op het einde van de eerste graad, als ze 14 zijn dus. Ze moeten ervoor zorgen dat leerlingen meekunnen in de maatschappij. Het gaat dan bijvoorbeeld over digitale en financiële competenties en kennis van het Nederlands. 

Meest gelezen