Videospeler inladen...

Terreurniveau gaat na meer dan twee jaar terug van 3 naar 2

Na meer dan twee jaar wordt het terreurniveau in ons land verlaagd van 3 naar 2. Dat is op de Nationale Veiligheidsraad beslist na een analyse van OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse in België. Sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 stond het dreigingsniveau onafgebroken op 3, het op een na hoogste niveau, met enkele uitzonderingen waarin we zelfs naar niveau 4 gingen. 

Concreet betekent dreigingsniveau 3 dat de dreiging "ernstig en waarschijnlijk" is. Na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs en de antiterreuractie in Verviers hadden de veiligheidsdiensten al een tijdlang beslist dat niveau 3 gold voor ons land. Maar sinds de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 stond het onafgebroken op niveau 3 (met enkele uitzonderingen waarin we zelfs naar niveau 4 gingen). Tot nu dan.  

De Nationale Veiligheidsraad heeft na een nieuwe analyse van het OCAD, voluit het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging, beslist om het terreurniveau te verlagen. Terreurniveau 2 betekent dat de dreiging "gemiddeld en weinig waarschijnlijk" is. Voor bepaalde specifieke plaatsen blijft het niveau wél op 3.

Volgens Paul Van Tigchelt, topman van het OCAD, betekent niveau 2 dat de terroristische dreiging afgenomen is, maar niet dat er geen dreiging meer is: "Het is een genuanceerde boodschap. Maar op basis van de beschikbare informatie van de veiligheidsdiensten blijkt onder meer dat de dreiging van officiële propaganda die "lone actors" wil aanzetten om aanslagen te plegen, is afgenomen. Het kalifaat in Syrië en Irak bestaat ook niet meer. Terreurorganisatie IS is dus aantrekkingskracht verloren. Maar er zijn wel nog extremisten op internationaal niveau. We moeten dus nog steeds alert en waakzaam zijn. We hebben de voorbije jaren een veiligheidscultuur ontwikkeld en dat moet zich verder blijven ontwikkelen."

Lees voort onder de grafiek.

Wat met de militairen in ons straatbeeld?

De beslissing zal zichtbare gevolgen hebben. Het is de veiligheidsraad die bepaalt welke maatregelen er gekoppeld worden aan de verschillende dreigingsniveaus. Maar in sé geldt: de militairen worden pas ingezet bij terreurniveau drie. De militairen die de afgelopen jaren niet uit ons straatbeeld weg te denken waren, zullen dus – grotendeels – verdwijnen.

Grotendeels, omdat er specifieke, gevoelige locaties zullen zijn die wél nog onder dreigingsniveau 3 zullen vallen en die bijgevolg dus ook nog bewaakt zullen worden door militairen. Over welke plaatsen het dan precies gaat wordt om veiligheidsredenen niet meegedeeld. Maar wellicht gaat het om bepaalde ambassades. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon staat daarnaast de Joodse site al sinds 2001 onder niveau 3 en blijft dat ook zo. Ook de politie kan nog extra worden ingezet op bepaalde locaties of evenementen.  

De meeste militairen die instonden voor de extra bewaking komen van de landmacht en zullen terugkeren naar hun functie die ze daarvoor hadden. Door terreurniveau 3 was de normale gang van zaken gewijzigd, grote trainingen waren bijvoorbeeld uitgesteld. Dat zal nu opnieuw kunnen, al verandert dat niet in 1-2-3: de planningen in het leger worden immers lang op voorhand gemaakt.

Meest gelezen