20.000 ton zwerfvuil opgehaald in 2015: vooral sigarettenpeuken en drankverpakkingen

20.426 ton. Zoveel zwerfvuil is er in 2015 opgehaald in Vlaanderen, zo blijkt uit een enquête van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Omgerekend gaat het om zo'n 3,19 kilogram per Vlaming. Vooral sigarettenpeuken en drankverpakkingen worden teruggevonden. En dat heeft een kostprijs. 

De afgelopen twee jaar heeft OVAM een grootschalig onderzoek gedaan naar het zwerfvuil in Vlaanderen. Wat blijkt? In 2015 hebben de lokale besturen 17.739 ton zwerfvuil opgehaald. Enkele andere zwerfopruimers - zoals De Lijn, het Agentschap Wegen en verkeer en Waterwegen en Zeekanaal - namen nog eens 2.687 ton voor hun rekening. Alles samen gaat het dus om 20.426 ton. 

"Dat cijfer ligt hoger dan bij vorige onderzoeken, maar daar mogen we geen conclusies uit trekken", zegt Jan Verheyen van OVAM aan VRT NWS. "Deze studie was namelijk veel uitgebreider dan de vorige, omdat er veel meer lokale besturen hebben deelgenomen."

En wat wordt er dan vooral gevonden? Sigarettenpeuken, zo blijkt. Maar ook verpakkingsafval zoals blikjes en flessen.

Kostprijs

"Dat alles heeft een hoge kostprijs", zegt Verheyen. "In totaal zou het gaan om zo'n 155 miljoen euro per jaar, als we heel ruim rekenen. Het gaat dan niet enkel over transport of verwerking, maar ook sensibilisering, de vrijwilligersacties en de kosten voor beleidsaansturing."

De cijfers gaan over 2015, een jaar voor de start van het versterkte zwerfvuilbeleid. "Sowieso willen we de hoeveelheid zwerfvuil tegen 2022 met 20 procent naar beneden halen. Daarvoor willen we inzetten op een geïntegreerd zwerfvuilbeleid, met onder meer een geïntegreerd verpakkingsbeleid dat aandacht heeft voor minder verpakkingen."

Meest gelezen