ImageGlobe

70 procent van gemelde haatboodschappen verwijderd door Facebook en co

Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft verwijderen ongeveer 70 procent van de illegale haatboodschappen die bij hen gemeld worden. Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de gedragscode die ze hebben gesloten met de Europese Commissie. Ook Instagram en Google+ gaan zich nu bij de gedragscode aansluiten.

In mei 2016 beloofden Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft via een gedragscode om de verspreiding van haatboodschappen op het internet actiever te bestrijden. Die code werpt volgens de Commissie vruchten af. Bij de eerste evaluatie, eind 2016, verwijderden de vier bedrijven slechts 28 procent van de haatboodschappen die bij hen aangemeld werden door ngo's en overheidsinstanties. Dat percentage steeg tot 59 procent in mei 2017 en tot 70 procent op het einde van vorig jaar.     

Bij die laatste evaluatie, van begin november tot midden december, ontvingen de internetbedrijven bijna 3.000 meldingen. Facebook (1.408 meldingen) werd het vaakst aangesproken, gevolgd door Twitter (794) en YouTube (780). Facebook verwijderde bijna 80 procent van de aangemelde berichten, Twitter minder dan de helft.

Ruim 17 procent van de haatboodschappen had betrekking op etnische origine, gevolgd door moslimhaat (16,4 procent) en xenofobie en haatboodschappen aan het adres van migranten (16 procent).

Vanuit België deden het interfederale centrum voor gelijke kansen Unia en de internationale ngo CEJI - A Jewish Contribution to an inclusive Europe - mee aan de evaluatie. Ze signaleerden bijna zestig haatboodschappen bij de internetgiganten, die 83 procent offline haalden. Bij de eerste evaluatie in 2016 werd slechts 6,9 procent van de Belgische meldingen verwijderd.     

Als iedereen intensief samenwerkt, kunnen we resultaten bereiken zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten

Vera Jourova, eurocommissaris voor Justitie

De code gebiedt de internetbedrijven ook om aanmeldingen binnen het bestek van een dag te verwerken. Intussen beoordelen ze ruim 80 procent binnen 24 uur, een verdubbeling in vergelijking met de eerste evaluatie.

De deelnemende bedrijven moeten volgens de Commissie wel meer feedback leveren aan de organisaties die de haatboodschappen aanmelden. Bij gemiddeld een derde van de meldingen kregen de gebruikers geen feedback.

"We zien nu dat de gedragscode een waardevol instrument is, waarmee illegale inhoud snel en efficiënt kan worden aangepakt. Als bedrijven, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers intensief samenwerken, kunnen we dus resultaten bereiken zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten", zei eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova, die tevreden is dat ook Instagram en Google+ de gedragscode gaan toepassen.

De gedragscode is een aanvulling op het Europese kaderbesluit tegen racisme en vreemdelingenhaat. Dat stelt dat het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat tegen een groep mensen die wordt gedefinieerd op basis van ras, huidskleur, godsdienst of nationale of etnische afkomst in alle lidstaten van de Europese Unie strafbaar moet zijn. Bij gemiddeld één op vijf aanmeldingen bij de internetbedrijven wordt ook aangifte gedaan bij politie of justitie.