Bijna helft 55-plussers aan het werk

Net geen één op de twee 55-plussers is nu aan de slag. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de OESO, de organisatie van geïndustrialiseerde landen. Het aandeel oudere werknemers met een job is flink gestegen. Maar bij ons werken nog altijd veel minder 55-plussers dan in de meeste andere Europese landen.

Van de oudere werknemers (55-64 jaar) is 49 procent aan werk. Dat leren ons de nieuwste cijfers van de OESO voor het derde kwartaal van vorig jaar. Tien jaar geleden was nog maar 35 procent van de 55-plussers aan de slag.

Sterke stijging

"Op lange termijn zien we een onmiskenbaar stijgende trend", zegt Sarah Vansteenkiste van het Steunpunt Werk van de KU Leuven. "Sinds 2000 is vooral het aandeel oudere vrouwen met een baan zeer sterk toegenomen. Dat komt omdat de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen gaandeweg is opgetrokken."

"En recenter zijn er natuurlijk de maatregelen van verschillende regeringen om mensen langer aan de slag te houden. Vooral is het vervroegd pensioen voor zowel mannen als vrouwen alsmaar verstrengd, wat duidelijk ook zijn impact heeft gehad."

Inhaalbeweging

Maar in België zijn nog altijd veel minder 55-plussers aan het werk dan in de meeste andere Europese landen, en ook in onze buurlanden. In Duitsland werkt 70 procent van de oudere werknemers; in Nederland is dat 66 procent, en in het Verenigd Koninkrijk 64 procent. Alleen Frankrijk doet het met 51 procent nauwelijks beter.

"In de jaren 80 is ons land geconfronteerd met een hoge jeugdwerkloosheid. We dachten toen om ruimte te maken voor jongeren, door ouderen met vervroegd pensioen te sturen en sneller uit de arbeidsmarkt te zetten", legt Vansteenkiste uit. "In andere landen is dergelijk beleid minder sterk gevoerd en ook sneller weer teruggeschroefd, waardoor we nog altijd bezig zijn aan een inhaalbeweging."

Meest gelezen