Video player inladen...

Crombez na het Samen-debacle: "Ik ga blijven vechten voor progressieve samenwerking"

SP.A-voorzitter John Crombez vindt het stopzetten van de Antwerpse kartellijst Samen "jammer", maar het is volgens hem zeker niet het einde van de samenwerking ter linkerzijde. "Ik vind progressieve samenwerking in het Vlaanderen van vandaag zeer belangrijk en ik ga daar blijven voor vechten", zegt hij in "Terzake". Hij wijst erop dat er nog in andere steden en gemeenten samengewerkt wordt.

Crombez was als nationaal partijvoorzitter het Antwerpse kartel zeer genegen. Dat het al snel geëindigd is, vindt hij jammer, maar hij verwijt Groen niet dat ze die keuze gemaakt hebben. Al wijst Crombez er wel fijntjes op dat ze op de hoogte waren van de omstandigheden waarin Tom Meeuws vertrokken is bij De Lijn.

"Ik en Tom hadden allebei graag gezien dat de samenwerking verder ging", zegt Crombez. "Daarom dat hij (Tom Meeuws) ook gezegd heeft dat hij niet op de lijst kon blijven als Groen het vertrouwen niet zou geven."

Uiteindelijk schaarde het Antwerpse partijbestuur zich achter Meeuws en bleef die toch, waarna Groen het kartel opblies. Heeft die beslissing het gezag van Crombez niet aangetast? "Helemaal niet. Als ik niet zou aanvaarden dat partijbesturen een beslissing nemen, dan zou er iets mis zijn met onze partijdemocratie."

Als ik niet zou aanvaarden dat partijbesturen een beslissing nemen, dan zou er iets mis zijn met onze partijdemocratie.

John Crombez (SP.A)

Ook de beslissing over het lijsttrekkerschap in Antwerpen wil Crombez overlaten aan de lokale afdeling. Maar hij ziet er geen probleem in dat Jinnih Beels het lijsttrekkerschap zou opnemen als onafhankelijke.

De SP.A-voorzitter zegt ten slotte dat hij ook na deze tegenslag een grote voorstander blijft van progressieve samenwerking. Die kan verschillende vormen aannemen. "Er is nood aan een sterk progressief antwoord op wat er gebeurt." Opnieuw een uitgestoken hand naar Groen? "Ja, maar eerst moet het stof gaan liggen. Dat is altijd belangrijk op zo'n moment."

Meest gelezen