Het gaat onder meer over de loonkostvermindering voor de bouwsector.
Bigstock

Ook andere maatregelen uit Zomerakkoord geblokkeerd door belangenconflict, regering zoekt een oplossing

Het belangenconflict van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) in Brussel tegen het onbelast bijverdienen blokkeert ook een aantal andere
maatregelen uit het Zomerakkoord van de federale regering. Onder meer de herinvoering van de proefperiode, de startersjobs en de loonkostvermindering voor de bouwsector zitten immers in dezelfde geblokkeerde "relancewet" vervat. De meerderheid zoekt een oplossing om die maatregelen alsnog snel te kunnen laten ingaan.

Het 500 euro onbelast bijverdienen maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat de regering via een wet "over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie" wil invoeren. Het gaat over maatregelen die in het Zomerakkoord zijn afgesloten.

Het belangenconflict van de Cocof is tegen het onbelast bijverdienen gericht, maar blokkeert nu ook twee maanden lang de verdere behandeling van het hele wetsontwerp. De meerderheidspartijen zoeken een oplossing om de andere maatregelen sneller te deblokkeren. "Heel wat van die maatregelen zijn gebonden aan kwartalen. Door het belangenconflict dreigen we meteen in een volgend kwartaal te belanden", zegt Stefaan Vercamer (CD&V).

"Voor ons is niet alleen het onbelast bijverdienen belangrijk. Ook de loonkostvermindering voor de bouwsector bijvoorbeeld (tot 400 miljoen euro in 2020, red.) hopen wij zo snel mogelijk door te voeren. Ik denk dat we met de meerderheid een oplossing moeten zoeken om dat mogelijk te maken", zegt Egbert Lachaert (Open VLD).

Mogelijk worden alle maatregelen waarop het belangenconflict geen betrekking heeft, uit het wetsontwerp gelicht en in een nieuw ontwerp of voorstel gestoken. Dat is overigens net voor Nieuwjaar gebeurd met de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die maakte aanvankelijk ook deel uit van de relancewet, maar werd daarvan afgesplitst om alsnog op 1 januari te kunnen ingaan.

Meest gelezen