Ook de Verenigde Naties negeerden ongewenste intimiteiten -tot verkrachting toe- binnen de organisatie

De VN zou in het verleden weinig of niet opgetreden hebben tegen grensoverschrijdend gedrag en in een aantal gevallen zouden een aantal klachten gewoon niet zijn onderzocht.

Dat VN-blauwhelmen zich tijdens vredesoperaties in onder meer Haïti en de Centraal-Afrikaanse Republiek misdragen hebben tegenover lokale vrouwen, was al eerder bekend.

De klachten die de Britse krant The Guardian nu naar buiten brengt, slaan op de administrie en de hulpporgramma's van de Verenigde Naties in tien landen. Ook daar bleek de VN niet immuum voor seksueel misbruik, intimidatie en ronduit verkrachting. Meer nog: volgens de krant werden veel gevallen in de doofpot gestopt, nauwelijks onderzocht en werden slachtoffers die durfden een klacht te dienen, geïntimideerd of ontslagen.

The Guardian heeft gesproken met 15 vrouwen die in dat geval waren en zeven van hebben hebben een klacht ingediend bij de organisatie. "Als je dat doet, is je carrière voorbij", vertelden de vrouwen, zeker met externe consultants. De daders bleven veelal buiten schot. De speciale ombudsman bij de VN voor dat soort klachten, vertelde de vrouwen dat hij weinig kon ondernemen omdat hij bedreigd werd door hogere kaderleden.

Nieuwe topman Guterres neemt maatregelen

Bij de Verenigde Naties werken wereldwijd 44.000 mensen. Antonio Guterres, de nieuwe secretaris-generaal die vorig jaar is aangetreden, heeft beloofd om dat soort misbruiken aan te pakken. Zo is een speciale advocate aangesteld om slachtoffers bij te staan en is een werkgroep opgericht om maatregelen uit te werken en klachten te onderzoeken. Er zou ook een noodnummer komen waar slachtoffers terechtkunnen.

De situatie bij de VN is anders dan in de filmindustrie of IT omdat heel veel mensen vaak van standplaats of land van vestiging veranderen. Het gaat dan zowel om de hoofdzetel van de VN als bij de agentschappen. Uit een intern onderzoek bij UNAids zou blijken dat 10% van de ondervraagde werknemers melding maakte van grensoverschrijdend gedrag. Slechts twee hadden een klacht ingediend. Tegen de vicedirecteur-generaal van de cultuurorganisatie Unesco loopt een onderzoek.

Bij de VN en onderafdelingen zijn de meeste toplui mannen en werken veel jonge vrouwen in ondergeschikte op tijdelijke functies. Velen van hen zouden carrièremogelijkheden aangeboden krijgen in ruil voor seksuele gunsten. Wat ook de bestaansreden van de VN is, uit het onderzoek van The Guardian blijkt dus dat het een organisatie is zoals de anderen, waar macht primeert en misbruik daarvan ook op grote schaal voorkomt.

Meest gelezen