Ryanair biedt piloten loonsverhoging, maar erkent vakbonden nog niet

De top van de Ierse lagekostenmaatschappij heeft een loonsverhoging van ongeveer 14 procent voorgesteld voor de piloten die in België gebaseerd zijn. De vakbonden vinden dat onvoldoende. Zij willen erkend worden, een vraag die Ryanair belooft in overweging te nemen. Eind februari volgt een nieuwe overlegronde.

De ontmoeting vond plaats in een hotel op Brussels Airport en duurde zowat twee uur. Dat hij er kwam is opmerkelijk. Ryanair weigerde jarenlang te praten met vakbonden. Tegenover de Ryanair-mensen zaten twee leden van de christelijke bediendebond, vier Ryanair-piloten en een jurist van de pilotenvakorganisatie BeCA (Belgian Cockpit Association).

Ryanair-personeelsdirecteur Eddie Wilson (links in het midden op de foto) was samen met operationeel directeur Peter Bellew (rechts in het midden) naar Zaventem gekomen. Na afloop spraken ze van een constructieve en productieve vergadering: "Wij hebben voorstellen gedaan die zij in overweging zullen nemen, en zij deden voorstellen die wij gaan bekijken."

Het voornaamste voorstel van Ryanair was een loonsverhoging voor de piloten. Vakbondsman Paul Buekenhout: "Ze bieden een verhoging aan van ongeveer 14 procent, in lijn met de voorstellen die ze in andere landen deden." Gisteren nog gingen de Britse piloten van Ryanair akkoord met loonsverhogingen tot 20 procent.

Vakbonden erkennen

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de piloten. Daarnaast vraagt de vakbond dat Ryanair zich buigt naar de Belgische arbeidswetgeving en de bonden erkent als gesprekspartners. De maatschappij belooft die vraag in overweging te nemen. Buekenhout hoopt wel dat het voorstel over een hoger loon geen afkoopsom is om de vakbondsvragen nadien van tafel te vegen.

"De deur is niet dicht. Het belangrijkste voor ons was om een sociale dialoog op te starten", zegt de Franstalige vakbondsman Yves Lambot. Eind februari komen de partijen opnieuw samen. Ryanair heeft naar verluidt ook beloofd om de komende maanden gesprekken op te starten voor het cabinepersoneel.

Wat zegt de rechter?

Een bepalende factor voor het verloop van de gesprekken is ongetwijfeld het in de zomer verwachte arrest van het arbeidshof in Bergen, in een dispuut uit 2011 tussen Ryanair en zes ex-werknemers die gebaseerd waren in Charleroi. De zes menen dat het de Belgische rechtbanken zijn die bevoegd zijn en dat het Belgische recht - en dus niet het Ierse - van toepassing is bij een arbeidsgeschil met Ryanair. Ze worden daarin gesteund door de christelijke bediendebond.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie leek in een antwoord op een prejudiciële vraag de ex-personeelsleden gelijk te geven. In september 2017 oordeelde het Hof dat leden van het boordpersoneel zich kunnen wenden tot de rechter van de plaats van waaruit zij de meeste van hun verplichtingen tegenover hun werkgever vervullen. Het is nu aan de nationale rechter om die plaats te bepalen op basis van een reeks criteria. Juist dat is wat het arbeidshof in Bergen gaat doen.

Meest gelezen