AP2005

Zweden krijgen brochure van regering met tips "voor als het oorlog wordt"

De Zweedse regering gaat alle 4,7 miljoen gezinnen in het land een brochure met tips toesturen over wat ze moeten doen ingeval een oorlog, terreuraanslag of een natuurramp. Dat gebeurt tegen de achtergrond van nieuwe dreigingen, aldus de overheid in Stockholm.

Dergelijke brochures of handleidingen zijn niet nieuw. De Zweedse regering verstrekte die aan de burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog (ook al was het land toen neutraal) tot in de jaren 80.

De nieuwe brochure "Als het oorlog wordt..." moet de bevolking niet voorbereiden op een nieuwe oorlog, maar ook op mogelijke terreuraanslagen, cyberaanvallen, natuurrampen of epidemieën, aldus de regering. Die ziet een nieuw complex systeem van bedreigingen en de mensen kunnen maar beter op voorhand weten wat ze moeten doen, klinkt de redenering.

Zweden is doorgaans een neutraal land. Het is lid van de Europese Unie maar niet van de NAVO, en de laatste oorlog dateert al van 1808 en 1809 toen het Finland verloor aan Rusland. De voorbije jaren heeft Zweden het defensiebudget echter fors opgetrokken in het licht van de verslechterende veiligheidssituatie in Europa en dan met name de rol van Rusland in Oekraïne en de dreiging voor de Baltische republieken.

Twee jaar geleden heeft het Zweedse leger ook opnieuw een basis ingericht op het strategisch gelegen eiland Gotland in de Baltische Zee. Dat eiland ligt tussen Zweden en de Baltische republieken Estland, Letland en Litouwen. Ook is de dienstplicht vorig jaar opnieuw ingevoerd. Stockholm overweegt ook nauwere samenwerking met de NAVO en neemt deel aan vredesoperaties, onder meer in Afghanistan.

 

Meest gelezen