Brussels Gewest telde vorig jaar ruim 28.000 fietsers

In het Brusselse Gewest reden in 2017 gemiddeld 28.000 fietsers rond. Dat blijkt uit de vier fietstellingen die afgelopen jaar werden georganiseerd. Dat cijfer evenaart het recordcijfer dat in 2016 werd gehaald, toen er een derde meer fietsers werden geteld dan het jaar voordien, in 2015. 

Elke jaar organiseert Pro Vélo, in opdracht van het Brussels Gewest, een fietstelling. Op vier ogenblikken tijdens het jaar worden één uur lang fietsers geteld op 26 plaatsen in Brussel.

Tijdens de vier telmomenten werden meer dan 28.000 fietsers geteld. In januari 2017 en november 2017 werden er respectievelijk 13% en 12% meer fietsers geteld dan in 2016, terwijl er in het telmoment in september 2017 dan weer 16% minder fietsers geteld werden dan een jaar voordien.

Mogelijks is die daling te wijten aan de vele regendagen in september 2017.  "Het is goed nieuws dat de Brusselse fietsers overtuigd blijven", zegt minister Smet. "In 2016 kende het aantal fietsers in Brussel een enorme boom, dat het gemiddeld aantal fietsers tijdens de vier telmomenten vorig jaar constant bleef toont dat de fiets voor veel mensen een volwaardig alternatief is om zich in Brussel te verplaatsen." 

Volgens de minister is het ook logisch dat een dergelijke evolutie stapsgewijs gebeurt. "De komende maanden komen er heel wat kwalitatieve fietspaden bij in Brussel. Deze vormen ongetwijfeld mee een hefboom om een nieuwe stap te nemen in het aantal fietsers. Bovendien worden er in het voorjaar 10 nieuwe fietstelpalen geplaatst, die het hele jaar door een zeer gedetailleerd overzicht zullen geven van het aantal fietsers op verschillende strategische plaatsen." 

Meest gelezen