BELGA/WAEM

Steeds minder vreemdelingen vragen regularisatie aan

Het is een dalende trend de voorbije jaren: steeds minder vreemdelingen doen een aanvraag tot regularisatie. Toch steeg vorig jaar het aantal regularisaties. Maar dat komt hoofdzakelijk door het wegwerken van de dossiers die jarenlang bleven liggen.

3.980 aanvragen tot regularisatie werden er vorig jaar ingediend. Al 7 jaar op rij daalt dat aantal. Zo'n aanvraag indienen kan om twee redenen:
- om humanitaire redenen (administratief 'artikel 9bis' genoemd)
- om medische redenen (artikel 9ter)

Bij medische regularisatie wordt de ernst van de ziekte bekeken, de mogelijkheid om een gepaste behandeling te krijgen in het land van herkomst en de toegang tot zo’n behandeling. Bij humanitaire regularisatie liggen de criteria niet vast. Het is een zogenoemde 'discretionaire bevoegdheid': de overheid kan dus in principe vrij beslissen wie een goedkeuring krijgt. In de praktijk buigt de dienst vreemdelingenzaken zich over de dossiers en houdt zich voor de beoordeling grotendeels aan de instructies van 2009.  En dan gaat het vooral om mensen met een onredelijk lange asielprocedure.

In 2010 was er ook nog een grootschalige regularisatie-actie, waardoor het aantal vragen toen nog eens piekte. Maar sindsdien dalen ze dus jaar na jaar. De striktere criteria waarop geoordeeld wordt, zijn ongetwijfeld een verklaring.  En volgens staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken dalen ze nog verder sinds hij invoerde dat er betaald moet worden bij de aanvraag voor humanitaire regularisatie. Sinds maart 2015 was dat 210 euro per persoon en dat bedrag werd vorig jaar nog opgetrokken tot 350 euro per persoon (niet voor kinderen).

"Stijgend aantal regularisaties is logisch"

Net nu het aantal aanvragen een dieptepunt bereikt, stijgt wel het aantal regularisaties. Dat lijkt een contradictie maar is het niet. Het voorbije jaar werkte de Dienst Vreemdelingenzaken een achterstand weg van dossiers die jaren geleden opzijgelegd werden vanuit een fifo-principe (first in, first out). In 2017 werden er dus tout court méér beslissingen genomen dan het jaar ervoor. "Meer positieve maar ook meer negatieve", zegt Francken.

2016: 941 positieve en 3.782 negatieve
2017: 1.443 positieve en 5.153 negatieve

"Dat wist ik op voorhand en kan ook niet anders als je achterstand wil wegwerken", legt Francken uit. "Door de lange proceduretijd van die oudere dossiers zijn er meer vreemdelingen die op basis van 'onredelijke termijn' een regularisatie kregen.  Dat is de logica zelve."

Meest gelezen