TIJDSLIJN: Het dreigingsniveau in België

Iets meer dan drie jaar na de verijdelde aanslag in Verviers daalt het dreigingsniveau in ons land opnieuw naar niveau twee. Dat wil zeggen dat een aanslag in ons land niet meer "mogelijk en waarschijnlijk" is, maar "weinig waarschijnlijk". Een overzicht.

De geschiedenis van het dreigingsniveau in ons land gaat verder dan de recente golf van terreurdreiging en aanslagen. Dat we al een tijdje onder een hoog dreigingsniveau leven, weten we intussen. Vandaag gaan we na méér dan twee jaar opnieuw van terreurniveau 3 naar 2. Maar hoe was het voor de aanslagen van Parijs?

Tot het najaar van 2001 stond het dreigingsniveau in ons land op 1, ofwel het laagste dreigingsniveau. Dat betekende dat de dreiging "laag" is. De aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten veranderden dat: het dreigingsniveau wordt verhoogd tot 2, het "gemiddelde dreigingsniveau". Het terreurniveau zou nooit meer opnieuw naar 1 gaan.

Op 15 januari 2015 werd het niveau - zowel het algemene, als dat voor de politiediensten - opgetrokken naar 3. Concreet betekent dat dat het dreigingsniveau mogelijk en waarschijnlijk was. De aanleiding? De grote anti-terreuractie in Verviers. Op 9 maart ging het terreurniveau terug naar 2. Een uitzondering waren de politiediensten, daarvoor werd het dreigingsniveau pas in oktober teruggeschroefd. 

En dan gebeurden de aanslagen in Parijs. Het begin van méér dan twee jaar lang leven onder terreurniveau 3. Eind november 2015 werd dat niveau in het Brusselse gewest zelfs even opgetrokken naar 4. Brussel ging op dat moment in lockdown. De MIVB legde het metro- en premetroverkeer stil, verschillende evenementen werden geschrapt, het crisiscentrum riep op om plaatsen te vermijden waar veel mensen komen en zelfs de scholen bleven even dicht. Ook na de aanslagen in ons land, op 22 maart 2016, ging ons land even naar niveau vier.

Bekijk hieronder de tijdslijn "Van Verviers tot Brussel", de tijdspanne van januari 2015 tot januari 2018.

Meest gelezen