Videospeler inladen...

Actie aan kabinet Homans tegen ontslagen bij Agentschap Inburgering

Zowat 250 mensen hebben actie gevoerd in het centrum van Brussel, nabij het kabinet van minister van inburgering Liesbeth Homans (N-VA). Het gaat om werknemers van het Agentschap Integratie en Inburgering die protesteren tegen het collectieve ontslag van 170 mensen, ongeveer één op de vier werknemers.

De reden die gegeven wordt voor het ontslag is het dalend aantal asielzoekers. "Die redenering klopt niet", zegt Katleen Dedecker van vakbond BBTK "slechts één derde van ons werk is met mensen die hier via een asielaanvraag aankomen. We helpen bijvoorbeeld ook nieuwkomers uit andere Europese landen of mensen die hier aankomen door gezinshereniging. Bovendien zijn nog lang niet alle dossiers van asielzoekers die aankwamen in 2015 en 2016 behandeld. En ze hebben zeker nog niet allemaal een inburgeringstraject gevolgd. Er is momenteel zelfs een wachtlijst van 5000 man."

De taak van het Agentschap Integratie en Inburgering is om nieuwkomers te helpen om hun weg te vinden in onze maatschappij.  Sociaal assistenten van de gemeenten kunnen bij hen terecht voor juridisch advies en om de weg te vinden in het administratief kluwen maar ook om cruciale basisinformatie verstaanbaar te maken aan nieuwkomers die nog geen landstaal machtig is. Daarvoor heeft het Agentschap sociale tolken in dienst die ter plaatse komen of die snel via telefoon vertalen. Bij het Agentschap hebben ze ook persoonlijke trajectbegeleiders die naar de juiste taalcursussen doorverwijzen, die mee helpen bij huisvestingsproblemen en de zoektocht naar werk. Ze geven ook de inburgeringscursussen.  

Het Agentschap bestaat nog niet zo lang. In 2015 werd gestart met de fusie van kleinere vzw's tot één grote organisatie.  Alle expertise die verspreid zat, zou dan veel beter ingezet kunnen worden. Dat was het idee. Maar nu wordt er dus zwaar bespaard.

Wachtlijsten

De werknemers van het Agentschap wijzen erop dat inburgering een werk van lange adem is en dat er, ook al daalt de instroom, nog altijd lange wachtlijsten zijn voor de inburgeringstrajecten. Ze begrijpen niet dat een regering die zo de nadruk legt op het belang van inburgering, één op de vier werknemers wil ontslaan. Temeer omdat er, zo zeggen ze, op het niveau van leidinggevenden helemaal niet wordt bespaard.

Verschillende werknemers spreken van een malaise bij het Agentschap. De vakbonden hebben op 12 januari een stakingsaanzegging van onbepaalde duur overhandigd aan de directie en op 15 januari is er ook al effectief gestaakt. De partijen Groen en SP.A vragen een externe audit van het Agentschap.

Gestegen budget

Paul Cordy, districtsburgemeester in Antwerpen en parlementslid voor N-VA, de partij van de bevoegde minister, wees er in De Ochtend op Radio 1 dan weer op dat de financiering van het Agentschap gestegen is van 35 naar 45 miljoen euro, en dat de vraag naar inburgeringstrajecten gedaald is van 25.000 naar 15.000.

"Niks aan te doen"

Minister Homans heeft vanmiddag een aantal actievoerders ontvangen. Ze overhandigden een petitie die ondertekend is door ruim 8.000 mensen, vaak lokale begeleiders van OCMW's, CAW (centrum voor Algemeen Welzijn), Lokale Opvang Initiatieven, kortom mensen die op het Agentschap rekenen om hun werk goed te kunnen doen. Homans benadrukte dat ze dankbaar was om het geleverde werk van het Agentschap tijdens de zogenoemde asielcrisis (najaar 2015, begin 2016), maar dat het collectief ontslag zal uitgevoerd worden.

De vakbonden reageren teleurgesteld maar strijdvaardig "Homans begrijpt niet wat ze aanricht en wat de impact is van haar beleid. We zullen nieuwkomers niet meer op verantwoorde manier kunnen helpen. Maar we geven niet op. We zullen alle juridische middelen uitputten om dit collectieve ontslag ongedaan te maken."

"Homans doet te weinig voor integratiepact"

Oppositiepartijen Groen en SP.A zijn trouwens ook teleurgesteld in het "beperkte engagement" van de Vlaamse overheid bij de uitvoering van het integratiepact. Volgens Yasmine Kherbache (SP.A) en An Moerenhout (Groen) blijft het engagement van Homans beperkt tot "lippendienst" voor de boodschap van het pact, zonder concrete actie.

"Er zijn inderdaad wat bezorgdheden over de concrete resultaten tot nu toe", gaf Homans vanmiddag toein de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. "Maar die worden ook aangepakt. We hebben niet gewacht tot een officiële evaluatie in het voorjaar, en hebben nu al gevraagd om bijvoorbeeld de ondersteuningsmaatregelen wat concreter te maken."

Ze vindt ook dat er te veel naar de overheid wordt gekeken. "We hebben de regie van het integratiepact heel bewust in handen gegeven van een externe koepel van middenveldsorganisaties", zegt ze. Het gaat om organisaties die zich inzetten voor personen met een migratieachtergrond, maar ook over vakbonden of werkgeversorganisaties. "De overheid steunt de boodschap van het integratiepact en draagt ze ook uit, en als we ergens een duwtje in de rug kunnen geven doen we dat graag", aldus nog Homans.

Meest gelezen