"Consument krijgt meer rechten dankzij nieuwe privacywet"

Consumenten zullen meer rechten krijgen met de nieuwe privacywet, die eind mei van kracht zal worden. Dat zegt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) in "De inspecteur" op Radio 2. De consument zal meer inspraak krijgen in hoe bedrijven en organisaties hun persoonsgegevens gebruiken.

De nieuwe privacywet GDPR  -  voluit General Data Protection Regulation - gaat op 25 mei 2018 van kracht. Vanaf dan zullen alle bedrijven en organisaties in de Europese Unie  zorgvuldiger moeten omspringen met persoonsgegevens die ze van consumenten vragen en krijgen. De consument krijgt meer inspraak in hoe bedrijven en organisaties hun persoonsgegevens gebruiken. 

Bescherming

Bij "De inspecteur" op Radio  2 zei staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) dat consumenten beter beschermd zullen zijn door de nieuwe privacyregels.  Zo zullen ze toestemming moeten geven vooraleer bedrijven hun data zullen kunnen gebruiken. Ze krijgen ook een versterkt inzagerecht en kunnen makkelijker correcties aanbrengen. Consumenten kunnen hun persoonsgegevens ook meenemen naar andere bedijven  en ze kunnen ook vragen dat gegevens worden gewist. Dat is het zogenaamde recht om te worden vergeten .

Bedrijven en organisaties zullen zich op hun beurt moeten aanpassen aan de nieuwe regels. Niet alle persoonsgegevens zullen zomaar kunnen worden gevraagd.  Ze zullen duidelijk moeten maken waarom ze bepaalde gegevens opvragen, bewaren  en waarvoor ze kunnen worden gebruikt.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Ook de controle op het gebruik van persoonsgegevens wordt beschermd.  Zo wordt de Privacycommissie omgevormd tot een Gegevensbeschermingsautoriteit. Die krijgt een nieuwe inspectiedienst die de naleving van de nieuwe privacywetgeving ter plaatse zal kunnen  controleren bij bedrijven en instellingen. Consumenten zullen vanzelfsprekend ook een klacht kunnen indienen bij dat controleorgaan.  Het parlement heeft al een extra budget van 1,6 miljoen euro vrijgemaakt  zodat de  Gegevensbeschermingsautoriteit haar nieuwe taken zal kunnen uitvoeren.

Meest gelezen