Videospeler inladen...

Poolwetenschappers vragen in Davos meer engagement voor klimaat

Poolwetenschappers zetten in de marge van het Wereld Economisch Forum van Davos een tentenkamp op. Zij vragen aandacht voor het wetenschappelijk werk op de polen en onderstrepen de nood aan meer klimaatmaatregelen.  

Aan sneeuw geen gebrek in Davos. Ideaal weer om een poolbasiskamp  na te bouwen in de buurt van het Wereld Economisch Forum, dacht een groep bezorgde poolwetenschappers.  De onderzoekers willen hiermee de aandacht vestigen op de snelle klimaatverandering in het noordpoolgebied. Dat heeft onder andere te maken met het smelten van het zeeijs. Daardoor wordt de zonnewarmte niet meer weerkaatst maar door het water opgenomen.

Demonstraties

In het geïmproviseerde basiskamp van Davos staan de laatste technologische snufjes die wetenschappers gebruiken in de poolgebieden. Sensoren, sondes, boeien, alles wat een betere meting mogelijk maakt. Er zijn ook demonstraties met monsters van 700 jaar oude ijskernen. De liefhebbers kunnen ook via sateliet praten met onderzoekers op de grootste Britse basis op de Zuidpool, Rothera.

Risico's

Het tentenkamp is symbolisch. De wetenschappers brengen kennis naar iedereen. En, wat er gebeurt op de polen heeft een impact op de hele wereld. De snelle opwarming van de Noordpool weegt op de landbouw, de scheepvaart, het wegennetwerk en de verzekeringssector. Indien er geen dringende actie wordt ondernomen tegen de opwarming krijgen we een versterkend effect op de Noordpool. Een algemene stijging van 2 graden Celsius betekent een opwarming van 5 graden Celsius op de Noordpool.   

Mission 2020

“Met dit initiatief dringen we aan op een wereldwijde daling van de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020”, zegt organisator Gail Whiteman van de Lancaster University. Het kadert in de campagne "Mission 2020", die op gang is getrokken door voormalig VN-klimaatsecretaris Christiana Figueres.

2018 is ook een scharnierjaar. In oktober verschijnt een rapport van het VN-klimaatpanel over hoe we de temperatuurstijging kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius.  Op de klimaattop van december in het Poolse Katowice zouden de landen die het Verdrag van Parijs hebben ondertekend dan hun klimaatplannen aanscherpen.

Meest gelezen