AFP or licensors

Europese kieskring komt een stapje dichterbij

De commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement steunt het voorstel voor een Europese kieskring. Met zo'n Europese kieskring zouden we bij de Europese verkiezingen kunnen stemmen op transnationale lijsten met kandidaten uit andere EU-lidstaten. De goedkeuring in de parlementaire Commissie is een eerste stapje in die richting, maar daarmee is de Europese kieskring nog lang geen feit.

Met de brexit zullen de Britten ook verdwijnen uit het Europees Parlement. En dus wordt er nagedacht over wat er met die zetels kan worden gedaan. Een optie is die zetels deels voorbehouden voor "transnationale" kandidaten.

Concreet: voor ons zou een Europese kieskring betekenen dat we op een stembiljet zullen moeten kiezen uit kandidaten van Vlaamse partijen, en op het andere stembiljet op Franse, Bulgaarse, Roemeense, Duitse, Nederlandse of andere kandidaten die in heel de Europese Unie verkiesbaar zijn.

De commissie Constitutionele Zaken heeft het licht nu op groen gezet voor zo'n Europese kieskring voor 27 zetels. Dat is slechts een eerste stap. Het voltallige Europees Parlement moet er nog over stemmen. En uiteindelijk zijn het de Europese regeringsleiders die met unanimiteit zullen moeten beslissen.  Dat zal niet zo eenvoudig zijn, want er zijn nogal wat tegenstanders die vinden dat vooral kleine landen nadelen zullen ondervinden.

Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt is een grote voorstander van zo'n lijst en ziet net voordelen voor kleine landen

 

Videospeler inladen...

Meest gelezen