Nieuwe wijkgezondheidscentra kunnen opnieuw worden erkend

De wijkgezondheidscentra, waar mensen gratis op consultatie kunnen, kunnen opnieuw erkend worden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) beslist nu ze de resultaten heeft van de audit die ze bestelde. 

Eind oktober 2016  zette minister van Volksgezondheid Maggie De Block de erkenning van wijkgezondheidscentra on hold. Er waren twijfels gerezen of de middelen die naar die centra gaan - in 2016 was dat 152 miljoen euro - wel goed besteed werden. De minister bestelde een audit van de 175 wijkgezondheidscentra.

De resultaten daarvan werden maandag voorgesteld  binnen het Riziv, het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit. Grote wantoestanden zijn daar niet aan het licht gekomen, al is er wel sprake van overfinanciering en gebrek aan transparantie.   Een werkgroep binnen het Riziv zal de audit nu  bestuderen en voorstellen doen om het systeem en de werking bij te sturen. In afwachting kunnen er wel nieuwe wijkgezondheidscentra of medische huizen worden erkend.

Wijkgezondheidscentra?

In wijkgezondheidscentra kunnen mensen zich inschrijven voor gratis consultaties bij een huisarts, een verpleegkundige of kinesist of een andere zorgverlener. Via de ziekenfondsen krijgen de wijkgezondheidscentra  via de mutualiteiten een forfaitair bedrag van 455 euro per ingeschreven patiënt. Die kan daarmee zo vaak langs komen als hij wil.  Volgens de audit hebben centra gemiddeld 396 euro kosten per patiënt. Wat er met de rest van het forfaitair bedrag gebeurt, is niet altijd duidelijk. In sommige centra wordt die extra financiering  gebruikt om meer zorgaanbod aan te bieden.  Ook over het aantal patiënten dat zich uitschrijft, is er weinig transparantie, volgens de audit. Dat betekent dat sommige centra misschien nog middelen krijgen voor patiënten die niet langer ingeschreven zijn.

Reacties

Jan De Maeseneer, hoogleraar huisartsgeneeskunde  aan de Ugent en strategisch adviseur van de vereniging van wijkgezondheidscentra, reageert alvast tevreden in "De ochtend" op Radio 1. Hij is blij dat de minister op basis van de audit inziet dat  wijkgezondheidscentra hun plaats hebben  in de zorgverlening  en heel veel mensen bereiken.   Via de 175  wijkgezondheidscentra in ons land hebben 400.000 mensen toegang tot een laagdrempelige  eerstelijnszorg. De Maeseneer denkt dat er in de volgende maanden nieuwe centra zullen worden erkend. In Vlaanderen gaat het om vijf tot tien nieuwe centra.

BVAS , de Belgische vereniging van artsensyndicaten, en de Federatie  Vrije Beroepen,  reageren eerder negatief op de audit. Volgens die organisaties  toont de audit aan dat de werklast bij de medische huizen gevaarlijk laag ligt.  Een voltijds huisarts ziet er gemiddeld slechts  673 patiënten, veel minder dan de klassiek huisarts.  Volgens BVAS en de Federatie Vrije Beroepen  is dat een slechte zaak omdat artsen zo onvoldoende  medische ervaring kunnen opdoen. 

Meest gelezen