Hans Bonte verzegelt Vilvoords afvalverwerkingsbedrijf vanwege milieumisdrijven

 De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A) laat dinsdagmorgen het bedrijf Hermans Afbraakwerken en bijhorende terreinen verzegelen wegens tal van inbreuken op de milieu- en ruimtelijke voorschriften. Bonte vroeg daarbij dat de Vlaamse regering licht op groen zet om burgemeesters toe te laten middels dwangsommen kordaat een einde te stellen aan dergelijke aanslepende milieumisdrijven.

De bvba Hermans Afbraakwerken stockeert en behandelt afvalstoffen zoals steenpuin, betonpuin, metalen, uitgegraven mazouttanks, asbestplaten, voertuigbanden, autowrakken, enzovoort. Omdat het zonder vergunning actief is in agrarisch gebied in de wijk Houtem en verschillende bepalingen van de milieuwetgeving overtreedt zetten Vilvoorde en nadien ook de inspectie van het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) al sinds 2006 alle rechtsmiddelen in om deze bedrijfsactiviteiten te doen stoppen.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde het bedrijf inmiddels tot geldboeten, herstel van de terreinen in hun oorspronkelijke staat en maatregelen op vlak van bodemsanering, maar vooralsnog zonder resultaat.      

Licht op groen voor dwangsommen

Naar aanleiding van een brand op de terreinen van het bedrijf op 13 januari, waarbij politie- en brandweerdiensten moesten vaststellen dat er afbraakmaterialen werden verbrand, heeft Bonte het bevel uitgevaardigd dat het bedrijf op straf van een dwangsom van 250 euro per dag met directe ingang alle activiteiten op het voormalige landbouwbedrijf moet stopzetten.

Het bedrijf krijgt ook een maand de tijd om alle afvalstoffen op het terrein op te ruimen en naar een erkende afvalstoffenverwerker af te voeren.

Vilvoorde dreigt ermee dit laatste zelf te doen op kosten van de exploitant. "Teneinde de stopzetting te verzekeren, zal de inrichting samen met de bijhorende terreinen verzegeld worden op 23 januari 2018", aldus Bonte.    "Deze drastische maatregel toont nog maar eens de noodzaak aan van betere en efficiëntere instrumenten inzake bestuurlijke handhaving.

Het is onaanvaardbaar dat dergelijke zware milieudelicten meer dan tien jaar kunnen aanslepen om finaal te eindigen bij een drastisch optreden van de burgemeester en het lokaal bestuur. Het toont de inefficiëntie aan van de Vlaamse milieu-inspectiediensten om dergelijke problemen aan te pakken. Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse regering het licht op groen zet om burgemeesters toe te laten middels dwangsommen kordaat een einde te stellen aan dergelijke milieumisdrijven", aldus de Vilvoordse burgemeester.

Meest gelezen