Videospeler inladen...

1 op de 3 scholen heeft geen asbestinventaris

Hoewel ze daartoe verplicht zijn, hebben lang niet alle scholen in Vlaanderen een asbestinventaris. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) aan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). In scholen die wel een asbestinventaris hebben, is die bovendien vaak onvolledig.

Een asbestinventaris is een overzicht van alle plaatsen in gebouwen waar zich asbest bevindt. Alle scholen in Vlaanderen zouden zo'n inventaris moeten hebben. Maar 1 op de 3 scholen (1.100 op de 3.651) heeft die niet.  Dat leidt Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) af uit een antwoord dat hij heeft gekregen van bevoegd minister Joke Schauvliege.

Asbest is een stof die op lange termijn kanker verwekt. Ze kan 20 tot 40 jaar ongemerkt in het lichaam aanwezig zijn voordat de ziekte uitbreekt. Danen is dan ook bezorgd om de gezondheid van kinderen en leerkrachten. Hij vindt dat de minister krachtiger moet optreden, door scholen te wijzen op het belang van zo'n asbestinventaris.      

"Heel wat scholen renoveren hun gebouwen. Bij zulke renovatiewerken kan asbest vrijkomen. Het is daarom van het allergrootste belang dat scholen goed geïnformeerd zijn. Op dit moment weten te weinig scholen of er asbest aanwezig is, en is er daardoor een kans dat ze grote en onnodige risico's nemen", aldus Danen.

7,5 miljoen euro om asbest versneld uit scholen te verwijderen

In een gemeenschappelijke reactie laten de Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) weten dat ze 7,5 miljoen euro vrijmaken om asbest versneld uit scholen te verwijderen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)  maakt daartoe een inventaris op in 300 scholen (uit alle netten) die daarom gevraagd hebben.  

"In het verleden werd er bij de bouw van scholen en gebouwen vaak asbest gebruikt. Het is belangrijk dat we met een degelijk plan van aanpak de nog aanwezige asbest in scholen systematisch verwijderen, ook al is er meestal geen acuut gevaar. Met die 7,5 miljoen euro kunnen we dat plan versneld uitvoeren", licht Crevits toe (video hieronder).

Volgens schattingen zou in alle Vlaamse scholen samen zo'n 15.000 ton asbest aanwezig zijn. Dat zou dus op termijn allemaal moeten verdwijnen.

Videospeler inladen...

Meest gelezen