Nieuwe website bundelt informatie voor slachtoffers

Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, moeten niet langer het internet afspeuren op zoek naar informatie. Alles staat vanaf nu gegroepeerd op een nieuwe website: slachtofferzorg.be.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V): “Slachtofferzorg.be bundelt alle informatie voor slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag."

De minister benadrukt dat de website een aanvullend instrument is in de zorg en nazorg voor slachtoffers. Achter de website loopt een traject om de hulp- en dienstverlening geïntegreerd en gecoördineerd aan te bieden, met duidelijke aanspreekpunten die vanuit een multidisciplinaire benadering kort op de bal kunnen spelen.” 

Aanspreekpunten

De aanspreekpunten worden georganiseerd door de Centra Algemeen Welzijnswerk (de CAW's) en de Justitiehuizen. Het belang van een duidelijk aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met slachtofferschap werd nog eens benadrukt door slachtoffers en hulpverleners.

Onder meer in de nasleep van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 gaven slachtoffers aan nood te hebben aan meer duidelijke informatie en een coherente en gestroomlijnde  hulpverlening. 

Welke thema's komen aan bod?

 • Wat regel ik?
 • Waar kan ik terecht ?
 • Hoe leg ik een klacht neer?
 • Welke info is er voor mij als jongere?
 • Hoe zit het met de schadevergoeding?
 • Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis?
 • Hoe kan ik een slachtoffer in mijn omgeving helpen?
 • Waar vind ik info over de juridische procedure?
 • Welke info is er voor mij als professional?
 • Hoe contact opnemen met de dader?
 • Hoe praat ik met de media?

Elk thema bevat zowel informatie, tips als concrete stappen die slachtoffers en hun omgeving op weg kunnen helpen. De website zal in de toekomst ook informatie bieden aan slachtoffers van noodsituaties op nationaal niveau zoals bij terreur of rampen.

Op termijn wordt de website verder uitgebouwd en wordt in themapagina’s voorzien die specifieke informatie bevatten over onder meer seksueel geweld, rampen en terreur.

Meest gelezen