Mijnheer Bart De Wever, links heeft al gekozen. Voor een mooiere mens dan jij doet! 

De opinietekst van N-VA-voorzitter Bart De Wever vandaag in De Morgen lokt veel reacties uit. Hoogleraar Jan Blommaert: "Links kiest voor een andere mens dan Bart De Wever. Links ziet de mens als iemand die veel meer kan dan enkel werken in een privébedrijf, concurreren met anderen, beleggen, met de bedrijfswagen in files staan, en bang en afgunstig zijn van en op vermeende vijanden en concurrenten."

Om een niet nader verklaarde reden vindt De Wever dat hij de keuzes van links zal bepalen tijdens de verkiezingen die op til zijn. Naar zijn oordeel is die keuze eenvoudig: “open grenzen of welvaartsstaat”. Inderdaad, ons land voert al jaren een opengrenzenbeleid. Maar niet de "open grenzen" waar De Wever het over heeft. Het is een fiscaal opengrenzenbeleid dat grote fortuinen in staat stelt zich veilig te verbergen in belastingparadijzen, buiten de greep van de Belgische fiscus.

De hoeveelheid geld die op die manier onttrokken wordt aan de publieke middelen, en dus aan de welvaartsstaat, is gigantisch. En partij­genoot minister Van Overtveldt is wel de laatste die zal trachten dit geld hier te houden. Neen, hij houdt de grenzen wijd open.

Ja hoor, Links wil dat opengrenzenbeleid weg. Sluit die grenzen en bouw desnoods een fiscale muur rond dit land. Spoor de illegalen op, en ga ook zoeken bij wie hen helpt en bijstaat in de grote verdwijntruc, en straf ze genadeloos. Want ze zorgen voor een onhoudbare druk op onze welvaartsstaat, die het nu moet rooien met de schrale opbrengst van de inkomstenbelasting van een bevolking die steeds meer koopkracht verliest. 

Ja hoor, Links wil dat opengrenzenbeleid weg. Sluit die grenzen en bouw desnoods een fiscale muur rond dit land.

De heer De Wever zal ervan opkijken: links heeft al lang duidelijk gekozen. Links heeft ook al lang geleden duidelijk gekozen voor een heel ander mensbeeld en maatschappij­beeld dan degene die De Wever voorstaat.

Meer nog, links kant zich tegen De Wever omdat hij constant dat mens- en maatschappijbeeld aanvalt en probeert uit te hollen. In dat linkse mens- en maatschappijbeeld staan heel andere dingen centraal dan bij De Wever.

Links ziet de mens als iemand die veel meer kan dan enkel werken in een privébedrijf, concurreren met anderen, beleggen, met de bedrijfswagen in files staan, en bang en afgunstig zijn op vermeende vijanden en concurrenten. En links ziet de samenleving als veel meer dan een systeem van bestraffing, controle en morele beregeling, toegespitst op de winsten van privébedrijven en privileges voor de grote fortuinen.

Voor links is de mens creatief, vrij, gelijkwaardig en solidair, en is de samenleving rechtvaardig, open en democratisch. In een door links ingerichte samenleving mág je veel meer, en mogen ook veel méér mensen meer dingen zeggen, denken en doen dan in een samenleving volgens het recept van De Wever.

In een door links ingerichte samenleving nemen méér mensen ook deel aan de welvaart, genieten méér mensen de volle rechten die een democratische rechtstaat kenmerken, en worden minder mensen gestraft omdat ze ietwat anders zijn dan de rest. 

Links ziet de mens als iemand die veel meer kan dan enkel werken in een privébedrijf, concurreren met anderen, beleggen, met de bedrijfswagen in files staan, en bang en afgunstig zijn op vermeende vijanden en concurrenten. 

Vermits men daarin ook de andere niet telkens weer als een dreiging, concurrent of gevaar moet zien, is die samenleving ook een heel stuk veiliger.

Tien jaar De Wever hebben alvast de scheidingslijnen heel erg duidelijk gemaakt. Links staat voor heel andere waarden en normen dan degene die De Wever wenst op te leggen. Links staat daarbij overduidelijk diametraal tegenover De Wever. En die laatste zal op geen enkele manier links een andere agenda opleggen dan degenen die door die normen en waarden bepaald worden. Links heeft daarvoor al lang geleden, en in opperste duidelijkheid, gekozen.

Meest gelezen