Videospeler inladen...

Psycholoog voormalige diaken verdedigt zich: "Net als de druk groot is, moet je rationeel handelen"

Mattias Desmet, de psycholoog aan wie ex-diaken Ivo Poppe meerdere moorden op bejaarden opbiechtte, heeft in "De afspraak" uitgelegd waarom hij niet naar het gerecht is gestapt, in tegensteling tot een collega van hem: "Als mens viel het me zwaar, maar op ethische en deontologische gronden heb ik correct gehandeld."    

Desmet moest gisteren op het proces rond de zogenoemde "Diaken des doods" verschijnen. Critici zeggen dat hij met zo'n belangrijke informatie naar het gerecht had moeten stappen, in plaats van zich achter het beroepsgeheim te verschuilen, maar Desmet verdedigt zich: "Eerst en vooral kan het rapporteren van daden nooit een grond zijn om je broepsgeheim op te heffen. Alleen bij aankondigingen van daden die gepleegd zullen (zouden) worden, kan dat wel. Dan is er gevaar voor derden."

Desmet nam zijn beslissing in alle eer en geweten, maar nam tegelijk een risico: wat als de dader toch nog andere feiten had gepleegd? "Ik heb dit juist ingeschat. Of ik geluk gehad heb? Een mens is altijd onvoorspelbaar, er bestaat altijd een risico."

Beroepsgeheim is belangrijk. Praten kan de drang bij daders verminderen

Een lichtzinnige beslissing was het uiteraard niet: "Als mens viel die beslissing me zwaar. Het woog enorm op mij, maar ik heb deontologisch en ethisch correct gehandeld."

Desmet beseft dat het om een zwaar dossier gaat, maar zegt dat je net dan het hoofd koel moeten houden, en niet moet toegeven aan emoties. "Net als er een grote druk ontstaat door de omvang van een zaak, net als het even moeilijk is in je beroep, moet je op zoek naar het rationele en naar houvast." 

Desmet wijst nog op de voordelen van dat beroepsgeheim. Als psychologen hun beroepsgeheim sneller zouden opgeven, zouden er minder mensen praten. "En we zien dat praten de drang kan verminderen. De angst krijgt ruimte, en wordt dus niet omgezet in agressie."  Desmet stond er nog op om erop te wijzen dat hij brede steun geniet van zijn collega-psychologen.

Meest gelezen