Vanaf 15 strafpunten is een woning niet-conform de Vlaamse Wooncode

Het pand op de Antwerpse Paardenmarkt dat vorige week door een explosie vernield werd, was kwalitatief niet helemaal in orde. De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen van veiligheid, gezondheid en kwaliteit waaraan een woning moet voldoen. Vanaf 15 strafpunten is een woning niet meer conform.

"Hebben ze een rapport opgesteld dat slechte leefomstandigheden vermeldt, m.a.w. geen goede woonkwaliteit, maar geen melding maakt van gevaar", zei Antwerps burgemeester Bart De Wever vandaag als reactie op de vraag waarom er in het pand op de Antwerpse Paardenmarkt nog geen controle was uitgevoerd. Geen goede woonkwaliteit dus, maar wat is dat? Vanaf wanneer is een woning kwalitatief niet oké of gevaarlijk? We gingen ten rade bij de Vlaamse overheidsdienst ‘Agentschap Wonen-Vlaanderen”.

De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen van veiligheid, gezondheid en kwaliteit waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Die normen staan beschreven in het technisch verslag. Dat is een controlelijst voor woningcontroleurs van de gemeenten en Wonen-Vlaanderen (met inbegrip van de Vlaamse Wooninspectie) bij het controleren van woningen.  

Inbreuken op woningkwaliteit worden vastgesteld op basis van volgende vragen:                       
- Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren voldoende stevig en stabiel?
- Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?
- Is er een risico op CO-vergiftiging?
- Is er vochtschade?
- Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
- Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
- Is de woning veilig toegankelijk?
- Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
- Kan de woning voldoende verlicht en verlucht worden?
- Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?

Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning niet-conform. Zowel de Vlaamse gemeenten als Wonen-Vlaanderen kunnen hierop toezien vanuit hun eigen instrumentarium.

Meest gelezen