Aantal sociale leningen de afgelopen jaren gehalveerd

Het aantal voordelige woonkredieten dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toekent aan personen met een bescheiden inkomen is de afgelopen jaren bijna gehalveerd: van 3.895 in 2014 tot 2.135 in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Güler Turan (SP.A).

De daling van het aantal toekende woonkredieten verliep geleidelijk van 3.895 in 2014 tot 2.427 in 2015, 2.373 in 2016 en 2.135 in 2017. De daling in die periode deed zich in alle provincies voor en was het sterkst in West-Vlaanderen (van 853 tot 398), gevolgd door Oost-Vlaanderen (1.042 tot 545), Antwerpen (van 979 tot 582), Limburg (van 809 tot 453) en Vlaams-Brabant (212 tot 157). 

In een reactie wijst Homans op het feit dat naast het VMSW ook het Vlaams Woningfonds (VWF) sociale woonleningen toekent. Het totaal budget voor de twee instanties steeg de afgelopen jaren van 717,8 miljoen euro in 2015 tot 934,8 miljoen euro in 2017. In 2018 is 943,2 miljoen euro voorzien. In 2014 trok de overheid 1,3 miljard euro uit.

Dat jaar was (door de inwerkingtreding van het zogenaamde eenleningenbesluit) het voorziene budget voor sociale woonleningen al na enkele maanden volledig opgebruikt waardoor de regering besliste om extra budget te voorzien.

Net als bij het VWSW daalt ook bij het VWF het aantal aanvragen en toekenningen van woonkredieten (van 3.747 in 2014 tot 2.174 in 2017). Dat is volgens Homans het gevolg van de lage rente bij de reguliere banken.

Meest gelezen