Katrien Vanderschoot

Congo en België op ramkoers over Enabel: bevolking verliest, zegt De Croo

De Congolese overheid gaat de activiteiten van Enabel verbieden.  De vroeger BTC (Belgische Technische Cooperatie) is het ontwikkelingsagentschap van ons land in Congo. Het voert  projecten uit op het vlak van landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Als Congo Enabel verbiedt, heeft dat gevolgen voor de werknemers en de Congolezen zelf, zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Ook de koepel van Belgische ontwikkelingsorganisaties 11.11.11. vreest het ergste.

Tien jaar geleden was het. Kersvers staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Charles Michel bracht voor het eerst een bezoek aan Congo, en ging langs bij een watercollector die de Belgische Technische Cooperatie aan het bouwen was in de volkswijk Kimbanseke. Het land deed toen een zoveelste poging tot heropbouw, na een decennium van oorlog en hoopvolle verkiezingen. BTC voerde in Congo ontwikkelingsprojecten uit, die zich steeds meer gingen toeleggen op drie domeinen: landbouw, onderwijs en gezondheidszorg 

Gisteren heeft de Congolese regering beslist om de activiteiten van die BTC, nu Enabel, stop te zetten. Ze wil ook het gloednieuwe Schengengebouw in Kinshasa sluiten. Dat staat in voor de visa-bijstand van Congolezen én een hele reeks Europeanen.  "Wij hebben de Belgische ontwikkelingssamenwerking niet nodig", meldde minister van Buitenlandse Zaken She Okitundu. Hij suggereerde dat het geld  voor de helft naar het Belgische personeel gaat en dat alleen humanitaire hulp betreft. 

De Croo vreest voor impact op bevolking

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo betreurt de Congolese beslissing. In een interview vanmorgen met De Ochtend op radio 1, zegt hij dat de gevolgen van een eventuele sluiting vooral de Congolezen zullen treffen, zowel de 202 Congolese personeelsleden van Enabel als de mensen die door de programma's werden geholpen. 

We trekken ons niet terug. We blijven ons inzetten voor de Congolese bevolking, maar we zitten met een regering die het ons bijzonder moeilijk maakt. 

 

Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking (Open VLD)

Volgens het kabinet van minister De Croo klopt de Congolese bewering niet dat België alleen humanitaire hulp gaf. In 2016 gaf België 81 miljoen euro aan gouvernementele samenwerking (39 miljoen euro), niet-gouvernementele samenwerking (34,46 miljoen euro), humanitaire hulp (6,17 miljoen) en multilaterale samenwerking (1,12 miljoen ) . Op dit ogenblik is er nog 98 miljoen euro beschikbaar.

Reactie op repressie en politieke impasse

Naar aanleiding van de politieke impasse in Congo en de toenemende repressie is op 10 januari beslist om 25 miljoen euro daarvan te heroriënteren. Dat geld gaat nu niet meer naar bilaterale programma's maar naar humanitaire hulp (zie foto boven) , naar NGO's en naar onder meer mensenrechtenorganisaties en universiteiten . België wil geen uitstaans meer hebben met de Congolese regering zelf. 

Maar dat betekent niet dat de Belgische coöperatie zijn activiteiten stopzet. De lopende programma's voor onderwijs, gezondheidszorg en landbouw worden voortgezet, zegt het kabinet, al wordt het een hele evenwichtsoefening in deze politieke situatie.  Het blijft ook onduidelijk hoe groot de bewegingsvrijheid nog zal zijn van de 18 Belgen, 28 andere buitenlanders en 202 Congolese medewerkers van het Belgische ontwikkelingsbureau.

 

De studentenrellen van gisteren en de cholera-epidemie (zie foto onder) tonen aan dat de situatie, ook in Kinshasa, bijzonder moeilijk is. Geen opwekkende gedachte, op de zestiende verjaardag van de eedaflegging van president Joseph Kabila. 

AFP or licensors

Meest gelezen