Archiefbeeld uit 1997: de verlaten fabriek van Renault.

De Wet-Renault: wat was dat ook alweer?

Opnieuw is er een herstructurering aangekondigd die onder de wet-Renault valt. Maar wat houdt die wet ook alweer in?

1. Wat is het?

De wet-Renault, die dit jaar 20 jaar oud is, doet de procedure uit de doeken die een bedrijf moet volgen als het een collectief ontslag wil doorvoeren. In essentie geeft de wet het personeel en de vakbonden vooral meer tijd, bijvoorbeeld om de impact van de ontslagen en de eventuele alternatieven te onderzoeken.

2. Maar wanneer spreken we over een collectief ontslag?

We spreken over een 'collectief ontslag' wanneer over een periode van 60 dagen een bepaald aantal werknemers getroffen is. Het gaat om:

  • minstens 10 werknemers in ondernemingen met minder dan 100 werknemers
  • minstens 10 procent van het personeel in bedrijven met 100 tot 300 werknemers
  • minstens 30 werknemers in ondernemingen met meer dan 300 werknemers

Carrefour valt uiteraard in die laatste categorie.

3. Wat zijn de te volgen stappen van de wet?

Allereerst moet het bedrijf een doorgedreven informatie- en consultatiefase doorlopen. Zo moet het schriftelijk meedelen aan de ondernemingsraad wat de plannen zijn met het personeelsbestand. Ook moet het nadien kunnen bewijzen dat er over die plannen vergaderd is met de ondernemingsraad. 

De personeelsvertegenwoordigers moeten ook effectieve inspraak krijgen: ze mogen vragen stellen en tegenvoorstellen doen. En het bedrijf in kwestie moet die vragen beantwoorden en die tegenvoorstellen onderzoeken.

Elke ontslagen werknemer krijgt bovendien de kans om de procedure te betwisten voor de rechtbank, mocht die slecht zijn nageleefd. Als dat ook het geval blijkt te zijn, moet een bedrijf de werknemer weer in dienst nemen en hem het loon uitbetalen van de hele periode vanaf de dag van zijn ontslag.

4. En het sociaal plan?

Parallel met de consultatiefase voeren bonden en werkgever in de praktijk doorgaans onderhandelingen over het sociaal plan. Dat regelt de uiteindelijke gevolgen van de reorganisatie voor de vertrekkers en de blijvers: ontslagvergoedingen, outplacement, opleidingen, ... 

Maar opmerkelijk: zo'n sociaal plan is niet wettelijk verplicht bij een collectief ontslag. Na de consultatieperiode en een wachttijd van 30 dagen kan een werkgever in theorie werknemers ontslaan zonder sociaal plan. In de praktijk gebeurt dat zelden of nooit.

5. Waarom eigenlijk de naam 'Renault'?

Op 27 februari 1997 riep toenmalig Renault-topman Louis Schweitzer de pers bijeen in het Brusselse Hilton-hotel. Hij liet er koudweg weten dat hij de fabriek in Vilvoorde zou sluiten en dat de 3.098 werknemers op straat stonden. Onderhandelen daarover was niet meer mogelijk. Enkele ogenblikken later kregen de werknemers hetzelfde te horen.

De collectieve verontwaardiging over het feit dat de werknemers, de lokale directie en de vakbonden zo voor een voldongen feit werden geplaatst, was enorm. Een jaar later, op 13 februari 1998, mondde dat uit in een nieuwe wet, die tot nu gekend is als de wet-Renault. 

Meest gelezen