Flats, kinderdagverblijf en hotel in Gentse Leopoldskazerne

Misschien heb je er zelf nog je legertijd doorgebracht: in de Leopoldskazerne in Gent. Wel, de provincie heeft grote plannen met het gebouw. Tegen 2021 moet de hele site vernieuwd zijn. Er komt ondermeer een hotel, een kinderdagverblijf, appartementen en een restaurant. En natuurlijk ook de kantoren van de provincie zelf.

Als je langs de stadsring voorbij de kazerne rijdt, zal je de komende jaren een grote verandering zien. De muur wordt afgebroken, "want de site verandert van een zeer gesloten naar een open en toegankelijke, groene site voor iedereen", aldus Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor Patrimonium. Oude cachotten zullen worden omgebouwd tot kleine woningen. De provincie wil de hele site zo energiezuinig mogelijk maken, met warmtepompen en zonnepanelen.

De Provincie wil in 2019 starten met de werken en belooft de buurtbewoners altijd goed te informeren tijdens bouwwerken. 

Meest gelezen