Videospeler inladen...

Michel na "gespannen" overleg met vakbonden over Carrefour: "Naakte ontslagen zoveel mogelijk vermijden" 

Premier Charles Michel (MR) en verschillende ministers van de federale regering hebben vandaag samengezeten met directie en vakbonden over de herstructurering bij Carrefour België. Achteraf zei Michel dat het de ambitie is van de regering om naakte ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. De vakbonden hadden het over een "gespannen" sfeer tijdens het overleg. Zij willen dat de regering de flexi-jobs in de handel intrekt.

Van de regering waren premier Michel, minister van Werk Kris Peeters (CD&V), minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) aanwezig op het overleg. Dat vond plaats in de Lambermont, de ambtswoning van de premier.

De directie van Carrefour moet haar verantwoordelijk opnemen, zei Michel achteraf. Ze moet volgens hem de vakbonden opheldering geven over de plannen en ze moet samen met de bonden alternatieven onderzoeken voor de zware herstructurering. "Onze bedoeling is om zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden. Dat moet onze ambitie zijn", zei de premier ook.

Directie kwam eerst aan bod

Als eersten werden deze namiddag de directieleden van Carrefour België ontvangen. Onder meer meer COO Hilde Decadt -de verantwoordelijke voor de winkelorganisatie- was daarbij aanwezig. Decadt was ook diegene die gisteren het nieuws van de herstructurering bekendmaakte in een videoboodschap aan het personeel. Bij het binnengaan van de Lambermont wou ze maar weinig kwijt.

"We zijn hier op uitnodiging van de premier om toelichting te geven bij het transformatieplan van Carrefour", zei Decadt. Ze voegde er nog aan toe dat ze begrip heeft voor de emoties bij het personeel. De Franse winkelketen kondigde gisteren aan dat in ons land meer dan 1.200 jobs bedreigd zijn, twee hypermarkten moeten volledig de deuren sluiten.

Videospeler inladen...

Van Overtveldt: "Brugpensioen zou fout signaal zijn"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zei vooraf dat brugpensioen voor de ontslagen werknemers vermeden moet worden. "Terug overgaan naar prepensionering of brugpensionering lijkt me niet het goede antwoord, ook niet als algemeen signaal", aldus de minister.

Hij merkt op dat er momenteel bijna 300.000 vacatures zijn. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om die personeelsleden snel naar een "nieuwe, zinvolle, structureel gezonde job te brengen". Hij zegt dat "de jobmarkt enorm goed draait en er letterlijk dagelijks nieuwe jobaanbiedingen bijkomen".

De Block: "Andere job is de oplossing"

Ministers Peeters en De Block willen de mogelijkheid van brugpensioen niet meteen uitsluiten. Al benadrukt De Block wel dat het volgens haar niet de goede oplossing is. "Het belangrijkste is dat mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen", zegt ze. "Er is nog altijd de wettelijke regeling voor het brugpensioen. Maar ik denk niet dat dat voor iedereen een oplossing is.  Een andere job zal voor die mensen een oplossing zijn, dat is waar we ons op richten."

Peeters noemt de kwestie van mogelijk brugpensioen "zeer voorbarig". "het is niet verstandig om daar nu uitspraken over te doen. Dat is niet aan de orde." Hij wil eerst inzetten op overleg binnen de onderneming, om zo het aantal ontslagen nog naar beneden te krijgen. "We moeten alle steun geven aan het overleg tussen vakbonden en directie." Peeters laat ook weten dat hij contact heeft gehad met zijn collega-minister in Frankrijk.

De arbeidsbemiddelingsdiensten van de drie gewesten (VDAB, Actiris, Forem) hebben vandaag van de regionale ministers van Werk de opdracht gekregen om tegen 19 februari een globaal actieplan uit te werken. Dat plan moet zodra er een akkoord is over de herstructurering bij Carrefour de begeleidende maatregelen activeren om de getroffen werknemers opnieuw aan een baan te helpen.

Lees verder onder de video.

Videospeler inladen...

Vakbonden: "Medeleven regering is hypocriet"

De vakbonden, die omstreeks 16.30 uur ontvangen werden, lieten voorafgaand aan die ontmoeting via een persbericht weten dat ze het medeleven van de regering "hypocriet" vinden. "Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal uiteraard op de afspraak zijn, maar met een wrang gevoel", klinkt het.

"De dag na de aankondiging betuigt de regering blijkbaar haar hypocriete medeleven aan de werknemers terwijl ze de laatste jaren via tal van maatregelen niets anders heeft gedaan dan de kwaliteitsvolle tewerkstelling in de handel kapot te maken", zo halen de bonden fors uit. Ze verwijzen onder meer naar de uitbreiding van de flexi-jobs en de versoepeling van studentenarbeid, nachtwerk en deeltijds werk.

De vakbonden halen ook uit naar Van Overtveldt, omdat die brugpensioen meteen van de tafel haalt en zegt dat er voldoende jobs voorhanden zijn. Maar volgens de bonden gaat het om "tweederangsbanen, substatuten, met onzekere contracten en minimale arbeidsvoorwaarden". "Bovendien hebben die banen meestal niets van doen met de profielen in de grootdistributie."

"Flexi-jobs moeten weg"

Bij aankomst aan de Lambermont benadrukten de vakbondsafgevaardigden dat de flexi-jobs besproken moeten worden. Sinds 1 januari zijn die ook mogelijk in de handel en de distributie. "Potje breken is potje betalen", zegt Filip Lemberechts (ACLVB). "Wij willen niet zien dat mensen op straat worden gezet om morgen vervangen te worden door een flexi-jobber. De regering moet het stuur van richting veranderen." De prioriteit is nu om het aantal bedreigde jobs bij Carrefour naar beneden te halen, zegt hij ook.

Ook de andere vakbonden LBC en BBTK willen het met de regering over de flexi-jobs hebben. "Ze doen volwaardige jobs teniet in de sector", zegt Jan De Weghe (BBTK). Volgens Kristel Van Damme (LBC) zijn de flexi-jobs zelfs al in gebruik bij Carrefour. "Ik heb weet van minstens één. Dat kan voor ons echt niet."

De vakbondsafgevaardigden zeiden achteraf dat het overleg in een gespannen sfeer was verlopen. Minister Peeters reageerde nog op hun bezorgdheid over de flexi-jobs door te zeggen dat het niet de bedoeling mag zijn om nu mensen te ontslaan en vervolgens flexi-jobbers binnen te halen. "We gaan dat verder opvolgen."

Wij willen niet zien dat mensen op straat worden gezet om morgen vervangen te worden door een flexi-jobber.

Filip Lemberechts (ACLVB)
Videospeler inladen...