Veiligheidsinstituut Vias pleit voor nultolerantie voor alcohol voor motorfietsers en motorrijders

Vias onderzocht alle pv's van ongevallen van het afgelopen jaar binnen de bebouwde kom waarbij een zwaargewonde  betrokken was. Daaruit bleek dat één op de zes bromfietsers of motorrijders die daarbij betrokken was, gedronken had. Veiligheidsinstituut Vias pleit daarom voor nultolerantie voor alcohol voor bromfietsers en motorrijders, zoals de Europese commissie al sinds 2001 aanbeveelt.

"Gemotoriseerde tweewielers zoals bromfietsers en motorrijders zijn extra kwetsbaar in het verkeer omdat ze geen beschermende carrosserie hebben en omdat ze vervoermidelen zijn waarvoor een goed evenwicht essentieel is. Dus zelfs een beetje alcohol zorgt er al voor dat het evenwicht kan aangetast worden en dat er een grotere kans op een ongeval is. " Dat zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias.

Sorry, ik had U niet gezien!

"Bij veel ongevallen met bromfietsers en motorrijders verklaart de betrokken autobestuurder dat hij de bromfiets niet gezien heeft, "zegt Stef Willems. "Dat is een aandachtspunt in de sensibilisering voor autobestuurders, maar ook bromfietsers moeten zich daarvan bewust zijn."

Uit de analyse van de ongevallen met brommers en motors in de bebouwde kom blijkt dat een aantal situaties steeds terugkomt:  

  • in 18% van de ongevallen slaat een auto rechts af en rijdt daarbij de bromfietser aan die rechtdoor wil. 
  • In 17 % van de gevallen veroorzaakt het risicogedrag van de bromfietser het ongeval.
  • 13% van de ongevallen is een botsing tussen twee kwetsbare weggebruikers.
  • in 12% van de ongevallen wordt de bromfietser aangereden door een auto die in- of uit een parking, garage, oprit of winkel rijdt.  
  • 11% van de ongevallen gebeurt op kruispunten.
  • In 9% van de gevallen is de brommer of motorrijder alleen verantwoordelijk omdat hij de controle verliest.
  • In 8% van de gevallen wordt het ongeval veroorzaakt door een fout tijdens het inhalen

Nultolerantie

"In 15,6% van de gevallen was de bestuurder van de bromfiets onder invloed. Vandaar dat we voor gemotoriseerde tweewielers pleiten voor een wettelijke alcohollimiet van 0,2 promille," zegt Willems. "In de praktijk komt dat neer op een nultolerantie."
Dat is sinds 2001 ook een aanbeveling van de Europese Commissie.
Federaal minister van mobiliteit Bello (MR) wil de studie van Vias
bestuderen voor hij een standpunt inneemt.

Meest gelezen