Nicolas Maeterlinck

Nationale Bank over Optima: "We hebben onze toezichtsrol altijd zorgvuldig uitgeoefend"

De Nationale Bank reageert op de dagvaarding door de curatoren van de failliete Optima Bank. Die beschuldigen de Nationale Bank ervan zijn toezichtsrol over de banken niet goed genoeg te hebben uitgeoefend.

De curatoren die het faillissement afhandelen van de Optima Bank proberen wat nog rest van de bank zoveel mogelijk te gelde te maken. In dat verband namen ze gisteren een opmerkelijk initiatief. Ze starten 3 rechtszaken tegen meer dan 30 partijen. Het gaat dan over de voormalige top van Optima Bank, zoals topman Jeroen Picqueur en (ex)-politici zoals Luc Van den Bossche en Geert Versnick,  en de bedrijfsrevisor.  

Curatoren dagvaarden Nationale Bank

Maar vrij ongezien, de curatoren dagvaarden ook de Nationale Bank. Die zou volgens hen zijn rol als toezichthouder op de banken in de Optima-zaak niet goed genoeg hebben uitgeoefend. De curatoren voeren aan dat Optima Bank voor ruim 10 miljoen euro deposito's aantrok bij gemeenten en OCMW's, terwijl dat eigenlijk niet mocht.

Ze verwijten de Nationale Bank dat ze 'een zware fout' beging door Optima onvoldoende duidelijke instructies te geven en niet genoeg controle uit te oefenen. Als de Nationale Bank schuldig bevonden wordt, riskeert ze het opgehaalde geld te moeten terugbetalen.  

Steun voor de curatoren

En het initiatief van de curatoren krijgt navolging.  Ook Geert Lenssens, de raadsman van een dertigtal rekeninghouders die hun geld verloren bij het faillissement van de Optima Bank, gaat nu de Nationale Bank actief vorderen, zegt hij aan VRT NWS.  Hij vindt ook dat de Nationale Bank Optima had moeten beletten om nog geld op te halen bij de OCMW's en gemeenten.

Nationale Bank verdedigt zich

Maar de Nationale Bank zegt dat hij zich niets te verwijten heeft. "De Bank heeft sinds hij in 2011 de rol heeft gekregen om toezicht te houden op de banken, deze taak altijd heel zorgvuldig uitgevoerd", benadrukt woordvoerder Geert Sciot en hij verwijst daarbij ook naar de parlementaire onderzoekscommissie over Optima.

"Die heeft alle stukken van de Nationale Bank rond het Optima-dossier kunnen inkijken en is tot dezelfde conclusie gekomen", aldus nog Sciot.
De Nationale Bank gaat de dagvaarding van de curatoren nu analyseren en zijn verdediging voorbereiden

Meest gelezen