Video player inladen...

"Meer tijd nodig tussen aanvraag en uitvoering euthanasie bij psychiatrische patiënten"

Er is vandaag te weinig tijd tussen de aanvraag en de uitvoering van euthanasie bij niet-terminale psychiatrische patiënten. Dat vindt Zorgnet-Icuro, de grootste koepel van zorginstellingen van het land. "De termijn tussen verzoek en uitvoering moet worden opgetrokken van een maand naar een jaar."

Elk jaar krijgen enkele tientallen psychiatrische patiënten euthanasie omdat ze ondraaglijk lijden. Alleen is het moeilijk om uit te maken wanneer hun leed ondraaglijk is. "Bij euthanasie van psychiatrische patiënten is de grootst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid aangewezen", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro. "De huidige wet biedt daarvoor onvoldoende garanties."

Momenteel zit er een maand tussen de aanvraag van de euthanasie en de effectieve uitvoering. "Dat moet langer", vindt de koepel. "Er moet worden nagegaan of de patiënt wel de juiste therapie kreeg, er moet worden gesproken met de naasten, er moet psychiatrisch advies komen, er moet worden bekeken of de zorg niet aangepast kan worden. Eén maand is daar veel te kort voor."

Zorgnet-Icuro vraagt daarom een aanpassing van de wet en het optrekken van de termijn tussen aanvraag en uitvoering van een maand naar een jaar. Een andere eis is de verplichte consultatie van twee psychiaters, die beiden een bindend advies moeten geven. Vandaag moet de behandelende arts maar één psychiater consulteren, wiens advies bovendien niet bindend is. De zorginstellingen vragen ook dat er minstens één psychiater deel zou uitmaken van de federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie.

Het is al langer bekend dat psychiaters erg verdeeld zijn over dit thema. Begin december kwamen ze nog met een adviestekst over euthanasie, hoewel er geen volledige consensus kwam. In dat advies staat ook dat er zeker twee psychiaters moeten worden betrokken en dat de termijn langer dan een maand moet zijn.