Francken wil actief blijven in regering

"Indien ik na afloop van de federale verkiezingen opnieuw geroepen wordt voor een regeringsmandaat, zal ik sowieso mijn verantwoordelijkheid opnieuw opnemen." Dat heeft Theo Francken, bij de lokale verkiezingen lijsttrekker voor N-VA en kandidaat-burgemeester in Lubbeek, gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partijafdeling.

"Ik wil U geen blaasjes wijs maken. Ik blijf normaliter staatssecretaris tot mei 2019 en mogelijk ook daarna", zei Francken.  "Ik blijf echter zoals nu actief achter de schermen in Lubbeek." Francken wees er tegelijk zijn gehoor fijntjes op dat het elke dag gedaan kan zijn met zijn job als federaal staatssecretaris en dat het een paar weken geleden effectief bijna gedaan was. Hij verwees hiermee naar het feit dat Bart De Wever begin januari met een regeringscrisis dreigde als Francken ontslag zou moeten nemen zoals politici uit andere regeringspartijen eisten.

Na Francken neemt waarnemend burgemeester Tania Roskams de tweede plaats in op de lijst, gevolgd door schepen Davy Suffeleers. De N-VA bestuurt Lubbeek vandaag samen met CD&V en Lubbeek Leeft. Francken is er sinds zijn aanstelling als staatssecretaris titelvoerend burgemeester.

Als de grote uitdagingen voor de volgende legislatuur in Lubbeek noemde Francken het uitdokteren van een oplossing voor het sluipverkeer en zwaar vrachtvervoer door de gemeente en een veilige herinrichting van de doortocht op de Diestsesteenweg van het gehucht Sint-Bernard.

Darya Safai

Een andere opgemerkte aanwezige op de receptie was vrouwenrechtenactiviste Darya Safai, die onlangs bekendmaakte dat ze zich aansluit bij de N-VA. " De Vlaamse identiteit met haar waarden en normen biedt hèt antwoord op de uitdagingen die zich stellen op weg naar een harmonieuze integratie van andere culturen in onze samenleving", zei Safai.

 Safai moest naar eigen zeggen in ons land vaststellen dat veel vrouwen uit andere culturen en godsdiensten net als in haar land van herkomst gediscrimineerd worden "op een manier die niet meer kan geduld worden in de 21ste eeuw". Ze haalde hierbij uit naar 'sommige feministen en progressieven die hiervoor de ogen sluiten en vanuit een cultuurrelativisme ervan uit gaan dat er toch niets aan te doen is". "Die vrouwen hebben ons echter nodig want ze hebben de kracht niet om op te komen voor hun rechten", aldus Safai.