Belgen lenen een recordbedrag voor woningen

Vorig jaar zijn in ons land voor zo'n 31 miljard hypothekaire kredieten verleend. Dat is voor het 4e jaar op rij een record. Gemiddeld leent de Belg 165.000 euro voor de bouw en 156.000 euro voor de aankoop van een woning. Het aantal hypothecaire kredieten is gedaald. En dat is vooral te wijten aan de sterke terugval van de, meestal kleinere, kredieten voor renovatie.

"De lage rentevoeten hebben, net als de voorbije jaren, een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening", zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. Bijna negen op de tien nieuwe kredieten hebben een vaste rentevoet.

Minder subsidies

Opvallend is wel dat het aantal kredietaanvragen daalt. En dat heeft veel te maken met het terugvallen van de renovatieleningen. Veel Belgen hebben de jongste jaren geïnvesteerd en dus ook geleend om bijvoorbeeld hun dak te vernieuwen, hun isolatie te verbeteren of andere energiebronnen te installeren. Ze werden daartoe gestimuleerd en ondersteund door de overheid met allerlei subsidies. "De Gewesten hebben intussen hun beleid rond die subsidies aangepast en dat zal zeker een invloed hebben op het aantal leningen", bevestigt Isabelle Marchand van Febelfin, de koepelfederatie van de financiële sector. En het is uiteraard ook logisch dat na een piek in die renovatieleningen, om nog net te kunnen profiteren van die subsidies,  een terugval volgt.