CD&V vraagt dat Brussels Airport uitbreidingsplannen weer intrekt

Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) vraagt dat Brussels Airport Company (BAC) haar voorstellen om de capaciteit van de luchthaven uit te breiden met nieuwe banen en routes intrekt. De plannen veroorzaken volgens hem enorme onrust bij de bevolking in de Vlaamse Oostrand en hypothekeren het draagvlak voor een nieuwe vliegwet. Van Rompuy is woordvoerder van zijn partij voor het luchthavendossier. N-VA reageert alvast afwijzend.

Het verzoek van Van Rompuy komt er na  de informatieavonden die de luchthaven vorige week in Steenokkerzeel en Kortenberg hield over haar voorstellen om de startbaan 25L te verlengen in de richting van Erps-Kwerps en een extra-taxibaan te voorzien. Hij wijst erop dat het aan de federale regering en het parlement is om in een nieuwe vliegwet vast te leggen waar vliegtuigen in de toekomst kunnen opstijgen en landen en dat BAC hierover geen enkele bevoegdheid heeft. 

"Geen enkele Vlaamse partij van meerderheid of oppositie is in het parlement voorstander van deze plannen. Deze zijn momenteel zelfs niet aan de orde bij de onderhandelingen op regeringsniveau", aldus Van Rompuy.

De voorstellen van BAC vergroten de politieke impasse waarin het luchthavendossier zich momenteel bevindt. "De regering slaagt er niet in om een onafhankelijk studiebureau aan te duiden om de geluidsimpact rond de luchthaven in kaart te brengen. Bovendien hangen de uitspraken van Brusselse rechtbanken en boetes van het Brussels Gewest als het zwaard van Damocles boven de luchthaven."

Van Rompuy eist dat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) Mark Descheemaecker terechtwijst. Descheemaecker is voorzitter van de raad van bestuur van BAC en is van N-VA-signatuur. Hij herhaalt ook zijn pleidooi voor een vliegwet die zo nauw mogelijk aansluit bij het historische baangebruik- en routes waarover al in 2010 een akkoord werd bereikt.

Van Rompuy waarschuwt dat de BAC-voorstellen het draagvlak voor de luchthaven in de omliggende regio ondermijnen, terwijl de luchthaven "meer dan nodig is om de werkgelegenheid in Zaventem en omgeving te vrijwaren.

"BAC wil met haar voorstellen immers de vluchtschema's voor een groot deel verplaatsen naar de Vlaamse Oostrand om Brussel te ontwijken. Hierdoor zouden quasi de helft van de vliegtuigen kunnen opstijgen richting Leuven met nefaste gevolgen voor Kortenberg, Steenokkerzeel, Herent en richting Zaventem-centrum, Sterrebeek en Tervuren, wat de leefbaarheid van deze gemeenten sterk zal aantasten."

Wij willen de vraag van de luchthavenuitbater naar meer capaciteit net gebruiken als breekijzer om eindelijk vooruit te geraken in dit dossier

Vlaams fractieleider Matthias Diependaele (N-VA)

Coalitiepartner N-VA reageert afwijzend. Vlaams fractieleider Matthias Diependaele vindt dat "CD&V elk groeiscenario van de luchthaven meteen afwijst en de deur botweg dichtsmijt".

"Economische groei van de luchthavenregio is zeker mogelijk, maar enkel indien er een lokaal draagvlak is én een federale vliegwet waarin een eerlijke verdeling van de vliegroutes wordt vastgelegd", vindt Diependaele. "Wij willen de vraag van de luchthavenuitbater naar meer capaciteit net gebruiken als breekijzer om eindelijk vooruit te geraken in dit dossier."