Meer grensoverschrijdend gedrag in zorginstellingen voor mensen met een beperking

Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in instellingen voor personen met een beperking is de laatste jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Van 2012 tot 2017 steeg het aantal meldingen van 18 naar 103. De meeste incidenten worden gepleegd door medebewoners onderling.  

"Misbruik melden is verplicht sinds 2012 en vooral daarom is het aantal meldingen gestegen", zegt Karina De Beule van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  "Op dit moment zien wij als reden vooral het feit dat wij een beleid voeren om dergelijke situaties te melden. Wij proberen dergelijke incidenten vooral te voorkomen en daarbij hoort een transparant beleid".

Weinig sexuele agressie

"Grensoverschrijdend gedrag in instellingen en diensten waar personen met een handicap verzorgd worden, gaan dikwijls niet over seksuele agressie", zegt Karina De Beule. "Het kan bijvoorbeeld gaan over fysieke agressie of over psychologische chantage."

"De meerderheid van de meldingen gaan over agressie tussen bewoners. Er zijn ook meldingen van grensoverschrijdend gedrag van verzorgenden. Maar dat is voor ons eerder een bewijs dat de instellingen open communiceren en geen schrik hebben om het probleem in kaart te brengen en op te lossen."

Parlementaire vraag

De cijfers werden gepresenteerd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen als een antwoord op een parlementaire vraag van Vera Jans (CD&V). 

Uit de cijfers blijkt dat in de periode van 2012 tot 2017 het aantal meldingen gestegen is van 18 in 2012 tot 103 in 2017. In alle Vlaamse procincies zijn de aangiftes gelijkmatig gestegen. Het gaat om incidenten waarbij zowel mannen als vrouwen het slachtoffer zijn. In éénderde van de meldingen is het slachtoffer minderjarig.  

Geen #metoo-effect of verwildering van de zeden

"Het besluit is dan ook dat de cijfers niet wijzen op een verwildering van de zeden of een gevolg zijn van de internationale #metoobeweging waarbij vrouwen op grote schaal sexueel overschrijdend gedrag van mannen meldden", zegt Karina De Beule.

Meest gelezen