NICOLAS MAETERLINCK

Stiptheidsacties in gevangenissen: "We vragen alleen dat Geens zijn beloftes nakomt" 

Vanaf vandaag lopen er in alle gevangenissen van het land een reeks stiptheidsacties. De vakbonden vragen het personeel om twee uur per dag minder te werken. Als er geen oplossingen komen tegen vrijdag, komt er een algemene staking van 24 uur. "We vragen gewoon dat minister Geens zijn beloftes uit 2016 nakomt. Niets meer, niets minder."

De vakbonden roepen het gevangenispersoneel op om vanaf vandaag twee uur minder te werken per dag. Ofwel zal er twee uur later gestart worden, ofwel twee uur vroeger gestopt. Dat systeem zal tot en met donderdag worden voortgezet. Als er tegen dan geen oplossing is, komt er een 24 urenstaking. Als er dan nog geen akkoord is, zullen dezelfde acties nog eens worden overgedaan. Vanaf 19 februari komt er een "verscherping": drie uur minder werken én een 48 urenstaking. 

"Beloftes uit 2016 worden niet nageleefd"

De vakbonden klagen over "het gebrekkig aanwervingsbeleid van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de chronische onderbezetting bij het personeel, de overbevolking in de gevangenissen en het mislopen van bevorderingen en mutaties". "We vragen gewoon dat de beloftes die de minister maakte na de vorige grote stakingsactie in mei 2016 worden nageleefd." Toen beloofde minister Geens om het personeelskader op te vullen tot 7.075 voltijdse equivalenten. Volgens de vakbonden verlopen die aanwervingen veel te traag. 

Woensdag overleg

Het kabinet-Geens benadrukt dat er wel degelijk werk gemaakt wordt van de beloofde aanwervingen. Zo werden er vorig jaar meer dan 500 mensen aangeworven. Dat het beloofde cijfer niet gehaald werd, komt volgens het kabinet omdat veel gevangenispersoneel op pensioen is gegaan, ontslag nam of veranderde van dienst. Maar volgens de vakbonden is de uitstroom niet groter dan vorige jaren en was ze dus perfect voorspelbaar. Woensdag is er overleg tussen de bonden en het kabinet.