Tania Dekens is overheidsmanager van het jaar, maar haar dienst wordt opgedoekt

Tania Dekens is de nieuwe overheidsmanager van het jaar. Dekens staat aan het hoofd van het federaal agentschap voor de Kinderbijslag. Dekens wordt geprezen voor de manier waarop ze haar dienst door een woelige overgangsperiode leidt. De kinderbijslag is bij de jongste staatshervorming overgeheveld naar de deelstaten. Begin volgend jaar hanteert elke regio haar eigen systeem. Vlaanderen heeft gekozen voor een vast bedrag per kind, plus een toeslag wanneer nodig. 

Tania Dekens is bijna 47 en staat al 5 jaar aan het hoofd van het federaal agentschap voor de Kinderbijslag, kortweg FAMIFED. Het is een overheidsdienst die zelden in het nieuws komt en verantwoordelijk is voor de berekening en uitbetaling van de kinderbijslag aan 1,6 miljoen gezinnen in ons land. Er werken 1.050 ambtenaren. Drie jaar geleden werd het Agentschap zelf, onder haar leiding, ook al verkozen tot overheidsorganisatie van het jaar. Maar over enkele jaren zal deze federale dienst helemaal verdwijnen omdat de bevoegdheid voor kinderbijslag bij de jongste staatshervorming is overgeheveld naar de regio's.

Vanaf 1 januari 2019 is Vlaanderen zelf bevoegd voor de bereking en uitbetaling van de kinderbijslag. Er is een felle politieke discussie gevoerd over het systeem. Maar, hoewel de Raad van State nog bezwaren maakt, lijken de knopen nu toch doorgehakt: elk kind dat geboren of geadopteerd wordt vanaf 2019, krijgt een startbedrag van 1.100 euro en een vast maandelijks basisbedrag van 160 euro. Daarnaast zijn er nog toeslagen naargelang de sociale situatie van de ouders, de zorgbehoeften en de schoolloopbaan van het kind.

Ontmanteling

Tot 31 december 2019 blijven de federale ambtenaren de uitbetaling van de kinderbijslag opvolgen. Daarna volgt geleidelijk de afbouw van het Agentschap. Het personeel zal dan ook overgeheveld worden naar de Gemeenschappen. En ook Tania Dekens, die net aan haar tweede mandaat als leidend ambtenaar begonnen is, zal zich moeten kandidaat stellen en deelnemen aan de selectieproeven voor een nieuwe functie.

Het juryrapport is alvast bijzonder lovend voor haar inzet: "Tania Dekens staat voor de bijna onmogelijke opdracht om een organisatie draaiende te houden, haar mensen te motiveren wetende dat er een einde komt aan hun loopbaan bij FAMIFED, en tegelijkertijd de toekomst voorbereiden. De organisatie van de kinderbijslag zal in de toekomst immers anders zijn, maar zeker niet minder complex. Een goede samenwerking tussen de deelentiteiten zal hierbij cruciaal zijn."

Ook haar persoonlijke kwaliteiten worden geprezen: "Tania Dekens is naast een veranderingsmanager bovenal ook een inspirerend leider. Zij heeft een sterk participatieve leiderschapsstijl. Ze brengt in woorden en door haar houding haar betrokkenheid op de medewerkers over. Zij is doordrongen door de waarden van haar organisatie. Zij gelooft zeer sterk in het  belang van een goed werkende publieke sector die kwaliteitsvolle diensten aanbiedt aan de burger en in het bijzonder aan de minst bedeelden uit de maatschappij." 

Hoe moet de puzzel gelegd worden?

In het huidige systeem waar alle Belgen gelijk waren voor de berekening van de kinderbijslag, gebeurde de uitbetaling hetzij door FAMIFED, hetzij door één van de private kinderbijslagfondsen. De koppeling gebeurde via de werkgever, van één van beide ouders. Dat vervalt in het nieuwe systeem.

Voortaan is de plaats waar het kind gedomicilieerd wordt bepalend voor de uitbetaling. En die uitbetaling kan en zal ook verschillen naargelang de regio. De systemen die Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap gebruiken zullen op elkaar gelijken. Er komt dus wellicht overal een vast bedrag in combinatie met een eventuele toeslag. Maar de bedragen kunnen en zullen verschillen.

Meest gelezen