Voetweg in Huizingen al 140 jaar afgeschaft

In Beersel is de hele procedure om twee voetwegen af te schaffen compleet overbodig, zo blijkt nu. Een document in het archief van de gemeente toont aan dat de voetwegen al zijn afgeschaft in... 1878!

De geplande afschaffing van de voetwegen 44 en 45, die dwars door het provinciaal domein van Huizingen lopen, zorgde in Beersel voor discussie. Een openbaar onderzoek leverde 42 bezwaarschriften op. Natuurverenigingen en de oppositiepartij N-VA wilden de heropening. De lokale politie drong om veiligheidsredenen aan op de sluiting of afschaffing ervan.

Maar de hele discussie bleek zonder voorwerp. “Een van onze ambtenaren die het dossier samenstelde kon uit de archieven van Dworp een beslissing terugvinden uit 1878 waarbij de twee voetwegen afgeschaft werden", vertelt burgemeester Hugo Vandaele. "Het bestuur van de toenmalige provincie Brabant bekrachtigde de beslissing en dus is ze vandaag nog steeds rechtsgeldig. We hebben het provinciebestuur dan ook laten weten dat de volledige aanvraag zonder voorwerp is en dus afgevoerd kan worden.”

Het was oud-burgemeester Albert Vaucamps die destijds de voetwegen liet afschaffen. Lang voor er sprake was van het provinciaal domein was hij de eigenaar van het kasteel en de gronden. Om pottenkijkers te weren liet hij in 1878 de twee voetwegen al afschaffen.