Reconstructieafbeelding door Archeo3D

6.000 jaar oud graf ontdekt van moeder met baby

In de Nederlandse gemeente Nieuwegein hebben archeologen tijdens opgravingen botrestanten gevonden van een vrouw met een baby in haar armen. De resten hebben 6.000 jaar lang in klei gelegen en zijn uitzonderlijk goed bewaard. Het is het eerste babyskelet uit die periode dat gevonden is in Nederland.

Bij onderzoek naar vier skeletten die 6.000 jaar lang in de klei verborgen hadden gelegen, ontdekten de archeologen dat de arm van de vrouw lichtgebogen lag. Dat was voor de archeologen opvallend, omdat mensen in die tijd meestal met gestrekte armen en benen begraven werden. De reden bleek achteraf: de vrouw hield in haar arm een baby vast. Volgens de onderzoekers werd er nog niet eerder in Nederland zo'n oud babygraf ontdekt.

De vindplaats van de skeletten lag onder twee meter klei en veen. Dat heeft voor een goede conservering gezorgd. Daardoor is botmateriaal bewaard gebleven, zelfs na 6.000 jaar onder de grond. Van de baby zijn delen van de sleutelbeentjes, de schedel, een pijpbeen en de kaak met gebitselementen teruggevonden. De baby is naar schatting tussen de nul en zes maanden oud geworden. 

DNA-test voor moeder en baby

De vondst is volgens archeoloog Helle Molthof bijzonder. Zij was betrokken bij de opgravingen. "Botmateriaal van zeer jonge kinderen of baby's vergaat relatief snel in de bodem. De vondst van deze baby uit de Swifterbantcultuur is daarom heel bijzonder en uniek in Nederland."

Aan de hand van DNA-onderzoek hopen de archeologen er nog achter te komen of de jonge vrouw werkelijk de moeder was van de baby en of de baby bij de geboorte is overleden of enige tijd erna.

Op het bedrijventerrein in Nieuwegein zijn al ruim 136.000 goed geconserveerde vondsten gedaan uit de Swifterbantcultuur, een cultuur van vissers en landbouwers tussen 5.300 en 3.400 voor Christus in delen van Nederland en Duitsland.