Video player inladen ...

Aartsbisschop De Kesel: "Nooit klachten gehad over Poppe"

Aartsbisschop Jozef De Kesel heeft op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) getuigd dat hij nooit klachten heeft ontvangen over de voormalige diaken. De toenmalige bisschop van Brugge besliste na de aanhouding van Poppe wel om de Wevelgemse diaken te ontslaan.

"Ik ben in 2010 aangesteld als bisschop van Brugge, maar ik had geen nauw contact met Ivo Poppe. Ik herinner me wel dat hij me een brief heeft geschreven eind 2010, waarin hij vroeg om ontslagen te worden van de verantwoordelijkheid als aalmoezenier", zo stak aartsbisschop De Kesel met van wal met zijn getuigenis. De aartsbisschop kwam getuigen omdat hij op dat moment nog bisschop van Brugge was, het bisdom waar Poppe onder viel.

De Kesel aanvaardde het ontslag van Poppe als aalmoezenier, omdat Poppe in die periode een voltijdse benoeming kreeg als diaken in Wevelgem. "Bij zijn benoeming heb ik dan ook kort met hem gesproken."

Tijdens het proces lieten de meeste getuigen zich lovend uit over het werk van de diaken. "Ik kan alleen getuigen dat ik nooit klachten gehoord heb over hem, er zijn nooit negatieve berichten gekomen over de uitoefening van zijn taak", zei De Kesel. "Het bisdom had de feiten uiteraard absoluut niet verwacht. We waren natuurlijk onthutst, zoals iedereen. We hebben de nodige maatregelen getroffen. Die waren noodzakelijk, want hij zat in de gevangenis en kon zijn taken niet uitoefenen. De bisschop benoemt en kan ontslaan, wat dan ook is gebeurd."

"Het is niet aan mij om recht te spreken, dat is aan de rechters en de jury"

Ivo Poppe stuurde vanuit de gevangenis enkele brieven naar De Kesel, die er ook kort op antwoordde. De verdediging vroeg of de kerk Ivo Poppe kan vergeven. "Je kan nooit iemand herleiden tot wat hij gedaan heeft. En er is zeker kans voor vergeving. Anderzijds moet er ook recht geschieden, daarom zitten we hier. Het ene spreekt het andere niet tegen. Het is niet aan mij om recht te spreken, dat is aan de rechters en de jury."

Meester Jan Leysen, advocaat van het bisdom, vroeg of er nog andere mogelijkheden zijn dan doden of laten lijden. "Men moet goed beseffen dat men raakt aan de fundamenten zelf van onze beschaving. Er is daar een grens die men overschrijdt", antwoordde de aartsbisschop.