Almaar meer RX-foto's, echo's en scans

Er worden almaar meer röntgenfoto's (RX), echo's en scans genomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de IMA-Atlas, die van 2015. Ruim de helft van de Belgen onderging dat jaar minstens één onderzoek met medische beeldvorming. Op een kleine tien jaar tijd is het aantal onderzoeken toegenomen met 3,5 procent. Toch kan je niet zomaar spreken van overconsumptie, zegt de christelijke mutualiteit.

Het aantal Belgen dat medisch beeldvormingsonderzoek ondergaat, is toegenomen van 53,1% in 2006  tot 56,8% in 2015. Het gaat dan over röntgenfoto’s (RX), CT-scan, MRI, PET-scan, echografie enz. Een toename dus van het aantal onderzoeken van 3,7% op een kleine tien jaar. Dan gaat het al snel over overconsumptie. 

De ziekenfondsen vinden ook al jaren dat het met minder kan in de medische beeldvorming, want die neemt toch een serieuze hap uit de ziekteverzekering. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken of er geen oude gegevens van de patiënt voorhanden zijn die nog bruikbaar zijn.

Maar Bernard Debbaut van de christelijke mutualiteit (CM) wil niet ongenuanceerd het woord overconsumptie in de mond nemen: “Technologie evolueert en de mogelijkheden om het menselijk lichaam in beeld te brengen, nemen almaar toe. En het zijn niet alleen de radiologen die aan medische beeldvorming doen, maar ook andere artsen-specialisten. ”

Regionale verschillen zijn er ook (nog altijd). In 2015 onderging 51,2% van de Brusselaars, 55,1% van de Vlamingen en 58,1% van de Walen een onderzoek medische beeldvorming. In Vlaanderen en Wallonië betekent dat een stijging tegenover 2006, maar in Brussel was er een daling.