E-sigaret verhoogt mogelijk het risico op kanker en hartziekten

Elektronische sigaretten zijn mogelijk even ongezond als gewone sigaretten. Amerikaanse wetenschappers hebben onderzoek gedaan op muizen en menselijke celculturen, en een negatief effect bewezen, maar de hypothese moet nog verder onderzocht worden.    

Over e-sigaretten wordt beweerd dat ze minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten. Bij e-sigaretten wordt de nicotine immers ingeademd via waterdamp en niet via rook die vrijkomt bij de verbranding van tabak. Bij dat verbranden komen kankerverwekkende stoffen vrij die er niet zijn als je nicotine verdampt in water.

Nicotinedampen niet zo onschuldig

Toch zijn die nicotinedampen van e-sigaretten niet zo onschuldig.  Dat hebben wetenschappers van de New York University School of Medicine aangetoond in onderzoek op muizen en menselijke cellen die ze gekweekt hadden in  het laboratorium.  Ze hebben de muizen gedurende 12 weken blootgesteld aan een hoeveelheid nicotinedamp die omgerekend overeenstemt met de hoeveelheid die rokers inademen in 10 jaar tijd.

Aan het eind van die periode hebben de wetenschappers vastgesteld dat het DNA in de longen, de blaas en het hart van de dieren beschadigd was. Ook waren er in de longen minder eiwitten aanwezig die het beschadigde DNA kunnen herstellen. Hetzelfde stelden ze vast in menselijke long- en blaascellen die ze in het laboratorium hadden gekweekt en in contact hadden gebracht met nicotine.  

Link met kanker en hartziekten

De wetenschappers leiden uit hun onderzoek af dat de nicotinedamp van e-sigaretten mogelijk kanker en hartziekten veroorzaakt.  Al geven ze toe dat het maar een hypothese is die nog verder onderzocht moet worden.   

De studie van de wetenschappers is verschenen in de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.