Oost-Vlaamse fanfares springlevend, majoretten uitstervende soort

In Oost-Vlaanderen zijn er 213 fanfares. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Het ledenaantal blijft de voorbije jaren erg stabiel. In heel de provincie spelen zo'n 11.000 mensen mee in een fanfare. Verenigingen zetten actief in op rekrutering bij jongeren, met succes.

Het ledenaantal van de fanfares in Oost-Vlaanderen blijft de voorbije jaren stabiel. Dat blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Vlamo. 10.820 mensen zijn actief in 213 orkesten. Het aantal fanfares neemt zelfs licht toe. Opvallend daarbij is dat de verschillende leeftijdsgroepen erg goed vertegenwoordigd zijn. Koepelvoorzitter Jan Matthys vat het zo samen: "Een derde van ons ledenaantal zijn kinderen en jongeren onder de 26. Een ander derde bestaat uit de middengroep tussen de 26 en de vijftig. Het laatste derde is 50 of meer." Volgens de koepel heeft dat te maken met het familiale karakter van fanfares en harmonieorkesten. "Vaak zijn het volledige gezinnen, over verschillende generaties heen, geëngageerd in de fanfare.", zegt Matthys. 

Jongerenwerking 

Toch is niet alleen het karakter van de hobby de reden dat de leeftijdverdeling zo evenwichtig is. Heel wat fanfares zetten namelijk sterk in op een wervende jongerenwerking. Bij de Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' in Overmere geven ze zo om de paar jaar trommellessen aan kinderen vanaf 6 jaar. "Het is daar echt de bedoeling om leden te werven en warm te maken voor een verdere carrière binnen de vereniging.", zegt voorzitter Wim De Geest. Hij is, 35 jaar geleden, zelf ook via trommellessensessie de fanfare binnengerold. Hij is niet alleen, één op de vijf leden van de 50-koppige fanfare begon ze. Nu geeft De Geest zelf les, onder meer aan z'n eigen zoontje. De lessenreeks verschilt van de muziekschool omdat er eerst en vooral gefocust wordt op het spelplezier. "Er komen geen noten aan te pas, dat is pas in een veel later fase.", zegt De Geest. 

Koepel steunt jeugdwerking

De trommellessen in Overmere zijn maar één voorbeeld van de initiatieven die overal genomen worden om jonge enthousiastelingen te vinden. Ook de Vlamo, de koepelorganisatie, organiseert workshops en opleidingen rond ledenwerving en jongerenwerking. 

En de majorettes? 

Aan trommelaars en muzikanten dus geen gebrek, maar majorettes sterven wel langzaam aan uit. "In onze provincie is het echt in ongebruik geraakt", zegt De Geest. "Ik denk niet dat de majorettes nog terugkomen."