Amy the nurse - Flickr / Creative Commons by-nd

Gentse onderzoekers willen evenwichtsscreening voor alle slechthorende baby's

Baby's die slecht horen hebben vaak ook een verstoord evenwicht, wat gevolgen kan hebben voor hun ontwikkeling. Onderzoekers van het UZ Gent en de UGent willen daarom dat alle slechthorende baby's op de leeftijd van 6 maanden gescreend worden op evenwichtsstoornissen.   

Jaarlijks worden in Vlaanderen ongeveer 600 kinderen geboren met gehoorproblemen. Bij 1 op de 5 onder hen zijn die problemen voor het leven. Vaak gaan ze gepaard met een afwijking in het evenwichtsorgaan. Bij Kind en Gezin worden alle pasgeboren baby's getest op hun gehoor, maar een screening van het evenwicht behoort niet tot de standaardtesten.  

Onderzoekers van de vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen van de UGent en de dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde van het UZ Gent willen daar verandering in brengen. Via de referentiecentra van Kind en Gezin willen zij vanaf juni de ouders van alle slechthorende baby's in Vlaanderen een evenwichtsscreening aanbieden.

Vroege screening, tijdig ingrijpen

"Baby's met een verstoord evenwicht zullen zich motorisch moeilijker ontwikkelen", zegt professor Leen Maes (UGent). "Ze leren moeilijker rollen, zitten en lopen en zullen ook vaker vallen. De problemen met balans en beweging zullen zich op latere leeftijd ook vertalen in leerproblemen op school. Hoe vroeger je screent, hoe sneller je kan ingrijpen. Zo kun je de gevolgen voor de ontwikkeling zo klein mogelijk houden."      

Baby's met een verstoord evenwicht zullen zich motorisch moeilijker ontwikkelen

Professor Leen Maes, UGent

De onderzoekers van de UGent en het UZ Gent zullen 4 jaar lang hun expertise ter beschikking stellen van alle Vlaamse referentiecentra van Kind en Gezin. Alle ouders van pasgeboren baby's met blijvende gehoorproblemen zullen er vanaf juni worden aangemoedigd om hun kind ook te laten screenen op evenwichtsstoornissen.  

Meest gelezen