Hoe konden we zo lang “Papake die zal slaan” zingen?

De stem van wijlen Tante Terry zal altijd verbonden blijven met het kinderliedje “Klein, klein kleuterke”. Nochtans bevatte het liedje een bijzonder strenge tekst met een vader die dreigde te slaan. Ondanks veranderende zeden is Vlaanderen het decennialang blijven zingen.  

De eerste sporen van het liedje “Klein, klein kleuterke” zijn terug te vinden in liedboeken uit de negentiende eeuw. Maar het was Tante Terry die het voor de moderne tijden vereeuwigde. In 1961 kreeg het oude liedje een nieuw leven als thema van haar gelijknamig kinderprogramma.

“Zeg het niet tegen papaatje”

De tekst van Tante Terry leunde heel dicht aan bij het oude liedboek van J.F. Willems uit het midden van de negentiende eeuw. Daarin stonden de woorden: “Mamake die zal kijven. Papake die zal slaan.” Het gevolg was dat kinderen vanaf 1961 tientallen jaren een tekst zongen die afweek van de nieuwe opvoedkundige waarden.

Pas in 2012 dook er in Vlaanderen een nieuwe tekst op. Toen zong Kaatje van Ketnet in het “Versjes- en rijmpjesboek” de aangepaste tekst: “O, mijn lieve mamaatje. Zeg het niet tegen papaatje.” De Nederlanders kennen het liedje ook, en hadden de tekst al veel eerder op dezelfde manier aangepast.

Maar hoe hebben we zo lang de oude tekst kunnen zingen? “De wereld vandaag” zocht voor Radio 1 het antwoord bij opvoedingsdeskundige Pedro De Bruyckere. “Al in 1949 werd slaan op school verboden. Maar dat wilde niet zeggen dat het niet meer gebeurde. De wet was dan ook vaag.

De jaren ’60 waren nochtans het decennium waarin het denken veranderde. Maar nog niet helemaal in daden. Tante Terry zat op een keerpunt. De discussie omtrent de pedagogische tik is er nog altijd, en niet alleen in België. De paus verkondigde recent nog niet onwillig te staan tegenover de pedagogische tik.”  

Haar geheim: goed kunnen vertellen

Tante Terry zat met het liedje “Klein, klein kleuterke” op een kantelpunt in onze samenleving. Maar op één vlak is ze nog steeds een voorbeeld voor iedereen die kinderen opvoedt, zegt Pedro De Bruyckere.

”Ze was een natuurlijke autoriteit omdat ze zo goed kon vertellen. Ze was van opleiding onderwijzeres en bracht dat mee naar televisie. Begeesterend kunnen vertellen is het grote geheim. Ook in tijden van games en Pokemon kun je daar alle kinderen stil mee krijgen.”